KBO-PCOB blij met aandacht voor ‘gewone sterven’ in campagne palliatieve zorg

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is 20 juni een campagne gestart rondom de bewustwording en mogelijkheden van palliatieve zorg. Deze vorm van zorg en hulp is gericht op mensen die zich in de laatste fase van het leven bevinden. Met het concept ‘Ik heb te horen gekregen dat ik doodga. Maar tot die tijd leef ik’, benadrukt de campagne dat als iemand uitbehandeld is, het leven en de zorg niet stoppen. Palliatieve zorg helpt om de beleving van deze periode zo positief mogelijk te maken en ondersteunt mensen om nog te doen wat ze belangrijk vinden. KBO-PCOB is blij met deze aandacht voor het ‘gewone sterven’.

In Trouw van 20 juni geeft minister Hugo de Jonge aan wat het belang is van praten over de laatste levensfase en wat men in deze fase van het leven nog zou willen of belangrijk vindt. Dit gesprek wil hij verder bevorderen en daarmee ook aandacht geven aan de plek die we de dood geven, namelijk als een volwaardig onderdeel van het leven. De meeste mensen sterven in Nederland een natuurlijke dood. Directeur KBO-PCOB Manon Vanderkaa zegt in een reactie: “We zijn blij dat het gesprek over het levenseinde zo extra aandacht krijgt. Wij stimuleren dit gesprek onder meer door het aanbieden van de schrijfcursus ‘Schrijf een brief aan je naaste’. Hierdoor kunnen mensen op een laagdrempelige manier nadenken en opschrijven welke wensen ze hebben. Dat kan ook over zorg en behandeling gaan. We merken dat deze manier echt helpt om de bewustwording over de laatste levensfase en de dood op gang te brengen.”

Informatie over palliatieve zorg

Het is voor mensen nog onvoldoende duidelijk wat palliatieve zorg is en wat de mogelijkheden zijn. Daar wil de campagne verandering in brengen. Echte mensen die zich in de laatste levensfase bevinden, vertellen hun verhaal. (Video)portretten schijnen een licht op de keuzes waar men mee te maken krijgt als het einde van het leven dichterbij komt. De campagne zet aan tot het tijdig nadenken en spreekt over wat men wel en niet wil, zodat naasten en hulpverleners daarnaar kunnen handelen.

Om informatie over palliatieve zorg gebundeld aan te bieden is de website www.overpalliatievezorg.nl gerealiseerd waarop veel informatie te vinden is voor mensen die zich in hun laatste levensfase bevinden. Tot op heden was de informatie over palliatieve zorg versnipperd en daardoor niet goed vindbaar. Ook is voor patiënten nog vaak onduidelijk welke ondersteuning en zorg er verkregen kan worden en wie waarvoor verantwoordelijk is. Als iemand is uitbehandeld, zijn er nog vele zorgmogelijkheden beschikbaar om de kwaliteit van leven in de laatste fase te ondersteunen. Dat kan medische zorg zijn, maar ook psychosociale zorg en praktische ondersteuning.

De campagne is ontwikkeld in nauwe samenwerking met betrokken veldpartijen in de palliatieve zorg. Naast de website wordt de campagne ondersteund met media die verdieping aan de boodschap kunnen bieden.

120.000 mensen per jaar in Nederland

Jaarlijkse sterven er ongeveer 150.000 mensen, waarvan 80 procent van de gevallen voor de arts niet onverwacht komt. Dat betekent dat per jaar rond de 120.000 mensen palliatieve zorg nodig kunnen hebben. Uit onderzoek is gebleken dat patiënten die goede palliatieve zorg krijgen zich beter voelen in de laatste fase van hun leven.

> Lees meer over Coalitie van Betekenis, waar KBO-PCOB deel van uitmaakt

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!