KBO-PCOB: betrek vrijwilliger bij geestelijke verzorging

De Tweede Kamercommissie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) overlegde 15 november over de plannen van minister Hugo de Jonge voor geestelijke verzorging. KBO-PCOB vroeg de Kamer om onder meer in te zetten op ondersteuning bij levensvragen door vrijwilligers.

Naast aandacht voor financiële zaken vraagt KBO-PCOB ook om de inzet van getrainde vrijwilligers voor ondersteuning bij levensvragen goed in te bedden. “De inzet van vrijwilligers is belangrijk met het oog op laagdrempelige toegang tot geestelijke verzorging in de nabijheid van ouderen. Zeker daar waar het niet nodig is om in alle gevallen meteen beroepskrachten in te schakelen”, zegt directeur Manon Vanderkaa. “De inzet van vrijwilligers is hard nodig vanwege de vergrijzing, langer thuis wonende ouderen en tekorten in de zorg.”

Publiekscampagne

Geestelijke verzorging bij zingevingskwesties is nog redelijk onbekend. Velen kunnen zich nog te weinig voorstellen bij deze vorm van begeleiding. KBO-PCOB vindt een publiekscampagne dan ook zeer gewenst. “Wij  vragen u om ouderen te betrekken bij de opzet hiervan. Zij kunnen bijdragen om deze specifieke zorg of aandacht op een passende wijze te verhelderen.”

Tot slot vroeg KBO-PCOB de Kamercommissie er bij minister De Jonge op aan te dringen de geestelijke verzorging in verpleeghuizen samen met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) actief op te pakken.

> Lees de oproep van KBO-PCOB aan de Tweede Kamer