KBO-PCOB bepleit samenhangende zorg voor ouderen thuis

Donderdag 1 februari vindt  een Kamerdebat plaats over een scala aan zorgonderwerpen. KBO-PCOB legt de focus op meer samenhang in de zorg voor ouderen. De betrokken Kamerleden zijn hiervan op de hoogte gesteld.

Onderlinge afstemming

De zorg is onvoldoende ingericht op ouderen met verschillende aandoeningen tegelijkertijd. Vaak hebben ouderen te maken met meerdere zorgverleners en ondersteuners en ontbreekt de samenhang en onderlinge afstemming. De druk op de eerste lijn neemt tegelijkertijd verder toe. Driekwart van de huisartsen heeft onvoldoende tijd en te weinig expertise om ouderen met een complexe zorgvraag te ondersteunen. Hierin moet verandering komen.

Zorgverleners dienen te werken vanuit een integrale benadering, waarbij welzijn, zorg en behandeling in onderlinge samenhang gericht zijn op kwaliteit van leven van ouderen. Echter, de randvoorwaarden zijn hiervoor niet op orde. Zorgverzekeraars hebben weliswaar modules ‘kwetsbare ouderen’ in het leven geroepen, maar richten deze op geheel eigen wijze in met veel verschillen tussen de regio’s als gevolg. Een onwenselijke situatie.

Netwerkzorg

KBO-PCOB bepleit het ontwikkelen van zogenaamde netwerkzorg voor thuiswonende ouderen en een duidelijk plan van aanpak voor de invoering hiervan. Wat maakt netwerkzorg met een goed oog voor ouderen nu echt mogelijk? Voor KBO-PCOB zijn een aantal punten noodzakelijk: laat de willekeur verdwijnen als het gaat om zorg voor ouderen, regel een zelfstandige betaaltitel voor specialisten ouderengeneeskunde, zet in op eHealth en betrek de ouderenorganisaties bij de verbetering van de organisatie van de zorg.

Een sterke eerste lijn stelt ouderen in staat om zo zelfstandig mogelijk thuis te blijven functioneren en niet onnodig in het ziekenhuis opgenomen te worden. Wij pleiten daarom als KBO-PCOB voor een seniorvriendelijke zorg: proactief, persoonsgericht, samenhangend, op maat en afgestemd.