KBO-PCOB bepleit meer aandacht voor palliatieve zorg

Donderdag 25 januari debatteert de Tweede Kamer over zowel wijkverpleging als palliatieve zorg. KBO-PCOB is als medeopsteller van het manifest ‘Waardig ouder worden’ zeer betrokken op deze onderwerpen.

In een vandaag verzonden brief aan de Tweede Kamerleden pleit KBO-PCOB voor een betere toerusting van de eerstelijnszorg op waardig thuis sterven, grotere bekendheid met palliatieve zorg onder ouderen én een volwaardige positie van geestelijke verzorging binnen de palliatieve zorg.

Tekort wijkverpleging

Wij ontvangen al langer signalen dat ouderen niet gerust zijn over de mogelijkheden om thuis veilig en waardig te kunnen sterven. In september van dit jaar bleek deze zorg werkelijkheid, doordat de zorgaanbieders van wijkverpleegkundigen de vraag niet aankonden. Het tekort binnen de wijkverpleging is een gegeven. Mensen wonen langer thuis en het is van belang dat we verpleging en verzorging thuis met de nodige kwaliteit kunnen leveren. Ook palliatieve zorg thuis valt hieronder.

Palliatieve zorg thuis

Om palliatieve zorg thuis goed te verankeren is het van belang dat de mogelijkheden op het gebied van zorg en begeleiding richting het levenseinde tijdig bespreekbaar worden gemaakt. Het is aan de eerstelijnszorgverleners om samen met de oudere afwegingen te maken of verder behandelen de kwaliteit van leven aantast of juist bevordert. De huisarts maar ook andere eerstelijnszorgverleners spelen een essentiële rol in het voeren van gesprekken over levensvragen en het naderend levenseinde. Hier zijn zorgverleners nog onvoldoende op voorbereid. In de opleidingen moet meer aandacht komen voor palliatieve zorg en de aanpak hiervan.

Publiekscampagne

Naast aandacht in de zorgopleidingen is het van belang dat ouderen goed geïnformeerd raken over de mogelijkheden. In gesprekken die wij organiseren over ‘tijdig spreken over het levenseinde’ ervaren we dat veel ouderen onbekend zijn met het begrip palliatieve zorg. Daarom pleit KBO-PCOB voor een publiekscampagne waarin heldere communicatie, met minder medisch jargon en met aandacht voor de existentiële dimensie van sterven, centraal staat.

Geestelijke zorg

Het kwaliteitskader Palliatieve zorg geeft een fundament aan spirituele zorg binnen de palliatieve zorg. KBO-PCOB en ook haar achterban onderkennen al langer de waarde van spirituele zorg en wij pleiten voor deze zorg in het manifest ‘Waardig ouder worden’. Sterven is meer dan een fysiek proces, het roept bij zowel gelovigen als niet-gelovigen zin- en levensvragen op. Wij pleiten ervoor dat spirituele zorg voorhanden is voor mensen thuis en in dit kader zijn wij enthousiast over gezondheidscentrum Levinas in Rotterdam, dat geestelijke zorg in haar aanbod heeft opgenomen. KBO-PCOB is voorstander van het opnemen van geestelijke zorg in de basisverzekering en brengt dit graag onder de aandacht van de minister.