KBO-PCOB behoudt zetel in Verantwoordingsorgaan ABP

KBO-PCOB maakt ook de komende jaren deel uit van het Verantwoordingsorgaan van pensioenfonds ABP.
Directeur Manon Vanderkaa: “We zijn blij dat Bart van Wijck, juist in deze voor gepensioneerden belangrijke tijd, de zetel in het Verantwoordingsorgaan continueert.”

Bart van Wijck (73) is gepensioneerd HR-Manager. Hij maakte in de afgelopen jaren ook deel uit van het Verantwoordingsorgaan van ABP. Daarnaast heeft hij bestuurlijke ervaring bij de KBO en in een cliëntenraad. Van Wijck: “De positie van de gepensioneerden moet zo sterk mogelijk zijn. Aan het einde van hun loopbaan hoort een goed pensioen.”

Het Verantwoordingsorgaan komt op voor de belangen van actieve en pensioengerechtigde deelnemers en werkgevers die zijn aangesloten bij ABP. De leden praten en denken mee over belangrijke thema’s rondom pensioen, zoals financieel beleid en hoogte van de premie.

Pensioen leeft bij de ABP-ers. De opkomst was dit jaar stukken hoger dan voorheen. 11,55% van de pensioengerechtigde kiesgroep heeft gestemd, tegen 7,15% in 2014. Dat is een stijging met ruim 60%. In de jongere kiezersgroep is hetzelfde beeld te zien. Manon Vanderkaa: “De forse stijging van het aantal stemmen is een teken dat het thema pensioenen steeds actueler wordt. KBO-PCOB zet pensioenen de komende jaren dan ook hoog op de agenda!”

De nieuwe termijn van het Verantwoordingsorgaan loopt van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2022.