KBO-PCOB accepteert geen ‘pech-generatie’ werklozen

De werkloosheid daalt in Nederland, maar niet bij ouderen. 55-plussers die hun baan kwijtraakten tijdens de crisis, zijn veelal niet aan het werk gekomen. De Volkskrant spreekt zelfs over een ‘pechgeneratie’. KBO-PCOB accepteert dit niet, en komt met voorstellen.

Het CBS presenteerde op 15 mei nieuwe werkloosheidscijfers. Voor jongere werklozen ziet de arbeidsmarkt er tegenwoordig goed uit. Het zijn de 55-plussers die sterk achterblijven, nu de economie aantrekt. Onderstaande figuur (CBS) laat het goed zien: ruim 40% van de langdurig werklozen is ouder dan 55 jaar.

Vele tienduizenden senioren zitten dus al jaren thuis. Terwijl ze graag aan het werk willen en vruchteloos solliciteren. De Volkskrant bestempelde hen in een analyse al tot ‘pechgeneratie’.

Ellende erkend

Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “We accepteren niet dat een groep senioren wordt afgeschreven door werkgevers en overheid. Werkloosheid is ellendig; werkzoekenden zijn bewezen ongelukkiger dan werkenden. Dat zoveel ouderen thuis zitten, betekent voor de samenleving bovendien een groot verlies aan kennis en ervaring.”

Dat het probleem eindelijk wordt erkend door het CBS en de media, is alvast een goed begin. KBO-PCOB toonde eerder namelijk aan dat dit niet het geval was, klik hier.

Maatregelen

Maar wat moet er nu concreet gebeuren? KBO-PCOB stelt een aantal maatregelen voor, die we onder de aandacht brengen van beleidsmakers en bestuurders. Manon Vanderkaa: “Het is niet nieuw wat we zeggen. Maar juist nu de arbeidsmarkt aantrekt en er financiële ruimte is, moet het nieuwe kabinet werk maken van werk voor iedereen!”
De voorstellen van KBO-PCOB:

  1. Pak armoede werkloze ouderen aan door goede regelingen in stand te houden en niet af te bouwen: lees hier ons voorstel hiertoe
  2. Mobiliteitsbonus weer omlaag naar 50 jaar: In 2015 ging de mobiliteitsbonus (korting op werknemersverzekeringen door werkgevers) omhoog van 50 naar 56 jaar. Een kwalijke maatregel, die zo snel mogelijk weer teruggedraaid moet worden.
  3. Maatwerk voor senioren: Zeker voor langdurig werklozen zijn persoonlijke begeleiding en maatwerk bijzonder belangrijk. Digitale ondersteuning op afstand en massale inspiratiedagen met honderden aanwezigen voldoen voor hen veelal niet. Persoonlijke begeleiding wél.