KBO-PCOB aan politiek na verkiezingen: ‘Tijd om beloftes voor senioren om te zetten in daadkracht’

“Er zijn veel beloftes gedaan voor ouderen, nu is het tijd voor daadkracht.” Die boodschap liet directeur KBO-PCOB Manon Vanderkaa daags na de Tweede Kamerverkiezingen horen in een verkiezingsontbijt met verschillende opinieleiders en maatschappelijke organisaties. KBO-PCOB houdt ook na 15 maart partijen scherp op de positie van senioren.

Vanderkaa gaf tijdens de bijeenkomst niet alleen haar visie op de verkiezingsuitslag, maar ging ook in op de uitdagingen van het te formeren nieuwe kabinet. “Ik hoop dat de aandacht voor ouderenzorg in de verkiezingscampagnes door het nieuwe kabinet kan worden verzilverd. Het is nu tijd voor daadkracht!” Wat KBO-PCOB betreft gebeurt dat in de vorm van meer personele investeringen in zowel de verpleeghuiszorg als de thuiszorg. Ook investeren in preventie loont, zeker ook voor ouderen. “Het is tijd dat het nieuwe kabinet hier werk van maakt.” Vanderkaa wees verder op de problemen door de stapeling van zorgkosten en riep op tot toekomstgericht beleid voor kwetsbare ouderen die thuis wonen.

Bewindspersoon voor ouderenbeleid
KBO-PCOB blijft tijdens de formatie aandacht vragen voor de positie van senioren in de samenleving. Dat doen we door partijen voortdurend scherp te houden. Zo willen wij dat er bij de formatie een bewindspersoon voor ouderenbeleid wordt aangewezen. In andere landen, zoals Nieuw-Zeeland, is er al zo’n persoon. Die gaat over veel onderwerpen: zorg, demografie (positieve vergrijzing), leeftijdsvriendelijke gemeenschappen, eenzaamheid en verwaarlozing, werk en ondernemerschap en veiligheid. De bewindspersoon in Duitsland heeft naast senioren ook jeugd en gezin onder haar hoede. Deze levensloopbenadering spreekt ons zeer aan. Of neem het onderwerp pensioenen: het nieuwe kabinet ontkomt waarschijnlijk niet aan herziening van ons pensioenstelsel. Daar heeft KBO-PCOB duidelijke ideeën over, die we ferm op tafel leggen.

Solidariteit tussen generaties
Daarbij waken we ervoor om ons als seniorenorganisatie uit te laten spelen tegen jongeren. Bij ons staat solidariteit tussen generaties hoog in het vaandel en hebben beslist ook oog voor jongeren. KBO-PCOB staat voor een samenleving waarin we omzien naar elkaar, oud en jong.

> Lees een uitgebreid verslag van het Verkiezingsontbijt