KBO-PCOB aan nieuw kabinet: Schaf kostendelersnorm AOW en AIO af

Het nieuwe kabinet moet een definitieve beslissing nemen over de kostendelersnorm. KBO-PCOB doet samen met andere organisaties een dringend gedaan op informateur Edith Schippers en de onderhandelaars om de kostendelersnorm zowel voor de AOW als de AIO definitief af te schaffen.

Het huidige kabinet heeft de invoering van de kostendelersnorm (ook wel mantelzorgboete genoemd) in de AOW uitgesteld tot 2019. KBO-PCOB wil dat het nieuwe kabinet van dit uitstel een afstel maakt en ook de kostendelersnorm voor mensen met een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) afschaft. Mensen die in aanmerking komen voor een AIO hebben geen of een laag inkomen, waarbij de AOW wordt aangevuld tot het minimuminkomen.

De AIO-regeling is een noodzakelijke aanvulling op de AOW om niet in een totale armoedeval te belanden. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Als juist deze groep mensen, voor wie iedere cent telt, gekort wordt op hun inkomen door de kostendelersnorm toe te passen, dan is dat zeer schrijnend.”

Uit meerdere onderzoeken blijkt dat mantelzorgrelaties kwetsbaar zijn, ook in financieel opzicht. Mantelzorgers hebben al snel te maken met extra kosten voor vervoer, telefoon, levensonderhoud en woningaanpassingen. “Wij krijgen signalen binnen van kinderen die hun zorgbehoevende ouders niet in huis durven nemen omdat ze het financieel niet kunnen bolwerken”, aldus Manon Vanderkaa. Op het moment dat de kostendelersnorm gehandhaafd wordt, krijgt deze belangrijke groep informele zorgverleners het financieel extra zwaar.

Lees hier de hele brief aan informateur Schippers.