Kamerleden zien onvrede over uitblijven pensioenindexatie

KBO-PCOB is blij dat de Tweede Kamer vanochtend een aantal moties heeft ingediend die minister Koolmees aansporen tot verbeteringen in de positie van gepensioneerden bij de uitwerking van het pensioenakkoord. Uit het debat blijkt dat meerdere Kamerleden oog hebben voor de groeiende onvrede onder senioren over het jaar in jaar uit achterwege blijven van pensioenindexatie. Ook KBO-PCOB is ontevreden over de langdurige stagnering van de pensioenen en het gebrek aan perspectief dat minister Koolmees weet te bieden op indexatie op korte termijn.

SP-Tweede Kamerlid Bart van Kent wil dat de regering de onderhandelingen rondom het pensioenakkoord heropent om op korte termijn indexatie voor iedere generatie mogelijk te maken. Een andere Kamermotie stelt vast dat de onvrede onder gepensioneerden toeneemt, dat het draagvlak voor het pensioenakkoord afneemt en verzoekt de regering om seniorenorganisaties nauwer bij het overleg over de uitwerking van het pensioenakkoord te betrekken en spoedig perspectief te bieden op indexatie per 2022. De PvdA diende op dit punt geen motie in, maar zei mede namens GroenLinks dat ze zien dat “de zorgen over de achterblijvende indexatie voor met name de huidige gepensioneerden echt heel groot zijn”, niet alleen voor het komende jaar, maar ook voor de voorgaande jaren. De PvdA deed een oproep aan zowel minister Koolmees als aan de collega-Kamerleden om hier zo snel mogelijk werk van te maken.

Sense of urgency bij minister ontbreekt

Volgens minister Koolmees is het doel van de nieuwe pensioenwet om sneller indexatie voor iedere generatie mogelijk te maken. Koolmees roept de Tweede Kamer daarom op om zo snel mogelijk met de behandeling van het wetsvoorstel te beginnen zodra hij dit heeft ingediend (wat nog niet het geval is). Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: “In de reactie van de minister proef ik niet de ‘sense of urgency’ waar gepensioneerden zo naar smachten.” Voordat de nieuwe pensioenwet is ingediend, behandeld in het parlement en geïmplementeerd door pensioenfondsen zijn we jaren verder. Sturkenboom: “Veel pensioenen zijn al sinds 2009 niet of nauwelijks geïndexeerd, de mensen willen nu wel eens boter bij de vis.”

Gepensioneerden liepen in 2020 verdere koopkrachtachterstand op

Uit de laatste CBS-cijfers blijkt dat gepensioneerden ook in 2020 weer verder op achterstand zijn gekomen in koopkracht. Weliswaar steeg hun koopkracht in doorsnee met 1,0%, maar voor de bevolking als geheel bedroeg de koopkrachtstijging 2,2% en voor werknemers zelfs 4,3%. Aankomende Prinsjesdag zal KBO-PCOB de plannen van het kabinet dan ook kritisch beoordelen op de koopkrachtontwikkeling voor 2022.

Meer moties

Overigens diende de Tweede Kamer meer moties in over de pensioenen, waaronder over de regeling voor mensen met zware beroepen, over het wegnemen van het vooroordeel bij werkgevers ten aanzien van oudere werknemers en over zeggenschap van gepensioneerden en werkenden over de wijze waarop pensioenfondsen en pensioenuitvoerders hun geld beheren. De Tweede Kamer moet nog over de moties stemmen.

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!