Kamerdebat verpleeghuiszorg biedt kansen

Morgen debatteert de Tweede Kamer over verpleeghuiszorg. KBO-PCOB is blij dat de gehele Tweede Kamer inmiddels het manifest Scherp op ouderenzorg heeft omarmd en dat het kabinet €100 miljoen voor extra medewerkers in de verpleeghuizen uittrekt. Maar wij zijn teleurgesteld over de uitwerking tot nu toe. In een brief aan de Kamerleden biedt KBO-PCOB een aantal verbetervoorstellen aan.

Personeelsnorm
Al veel langer is duidelijk dat er gebrek is aan voldoende deskundig personeel in de huidige verpleeghuiszorg. KBO-PCOB pleit in dit verband voor een landelijke objectieve personeelsnorm. Voldoende medewerkers met voldoende deskundigheid en voldoende continuïteit is daarbij geen luxe maar een primaire voorwaarde om kwaliteit van leven van bewoners te kunnen bewerkstelligen.

Ouderen als partner in het verbeterproces
Veel ouderen die wij spreken hebben een bijzonder negatief beeld over de verpleeghuiszorg. In de gesprekken die wij organiseren over het levenseinde komt dit steeds opnieuw naar voren. Diverse partijen maar ook ouderen zelf leggen een relatie met het ontstaan van een ‘voltooid leven’-gevoel. Het is hard nodig dat het vertrouwen in de ouderenzorg zich herstelt. Daarvoor is nodig dat (vitale) ouderen veel meer betrokken worden bij verbetervoorstellen en maatregelen in de verpleeghuiszorg. Wij missen in veel programma’s en inspectiebezoeken de stem van de ouderen zelf.

Waardig ouder worden als perspectief
Het manifest van Hugo Borst en Carin Geamers is positief en voortvarend opgepakt, daar zijn wij blij om. Ook het Zilveren Pact Waardig Ouder Worden kan een motor zijn bij de verbetering van de verpleeghuiszorg. Met dit pact, waarvan KBO-PCOB mede-initiatiefnemer is, willen wij de maatschappelijke dialoog over ouderen en ouderenzorg stimuleren, juist omdat ouderen het idee hebben dat er geen ruimte meer is voor kwetsbaarheid. De voorstellen van dit pact zijn vanuit een breder perspectief geformuleerd, maar liggen aan de basis van een (verpleeghuis)zorg die ouderen inderdaad een waardige oude dag garandeert.

Lees hier de hele brief  aan de Tweede Kamerleden.