Kamerdebat arbeidsmarktpositie 55-plussers

Werkzoekenden tussen de 55 en 67 jaar profiteren nog niet van de aantrekkende economie en de krappe arbeidsmarkt. Op 28 maart debatteerde de Tweede Kamer hierover. De inbreng van KBO-PCOB was duidelijk hoorbaar.

De arbeidsmarktpositie van 55-plussers is onderwerp van een dertigledendebat op woensdag 28 maart. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Een urgent onderwerp, omdat het aandeel 55-plussers dat aan het werk komt, achterblijft. Wie langdurig werkloos is, komt ook in deze hoogconjunctuur heel moeilijk weer aan de slag.”

Zo stroomt maar liefst 71% van de mensen boven de 55 jaar na afloop van de WW-uitkering niet naar door naar werk. Ook stijgt de aanspraak op een bijstandsuitkering voor oudere werklozen: de IOAW met 151% en de IOW met 729% sinds 2012.

KBO-PCOB vroeg de Tweede Kamer om aandacht vragen voor vijf onderwerpen:

 1.           Geef 55-plussers toegang tot leven lang leren;
 2.           Bestrijd leeftijdsdiscriminatie;
 3.           Begeleid oudere werkzoekenden beter naar werk;
 4.           Spoor verborgen werklozen op;
 5.           Behoud een stevig vangnet.

 

 • Klik hier voor de brief van KBO-PCOB over de Arbeidsmarktpositie 55+ aan de Tweede Kamer

 

Acht Kamerfracties gingen met elkaar in debat op 28 maart. Steven van Weyenberg (D66) hoopt dat de aantrekkende economie ouderen werkzoekenden meer kansen geeft. De Jong (PVV) wijt de slechte arbeidsmarktpositie van 55-plussers vooral aan het “politieke wanbeleid” van de afgelopen jaren: versoepeling van het ontslagrecht en flexibilisering treffen ouderen extra hard.

Jasper van Dijk (SP) wil dat de sollicitatieplicht voor oudere werklozen wordt afgeschaft, waar ook KBO-PCOB voor pleit. Ook Van Brenk (50PLUS) wil net als wij meer maatwerk voor mensen die keer op keer worden afgewezen bij sollicitaties. Gijs van Dijk (PvdA) wil hulp voor gemeenten om de bureaucratie aan te pakken. Zihni Özdil (GL) stelt dat senioren lijden onder leeftijdsdiscriminatie.

Een basisinkomen en het niet handhaven van de sollicitatieplicht verminderen volgens Slootweg (CDA) de prikkel om te gaan werken. Nu de economie aantrekt, hebben we iedereen nodig, zegt Wiersma (VVD): we moeten oudere werklozen er juist bij trekken. Van uitkeringsgerechtigden mag verwacht worden dat zij er alles aan doen om betaald werk te vinden, zo verwoordt minister Koolmees het kabinetsbeleid.

Kamerleden en ook minister Koolmees refereerden aan het Meldpunt Ouderenwerkloosheid van KBO-PCOB.

 

Wat kunnen we doen om de arbeidsmarktpositie van ouderen te verbeteren? We moeten leren van het beleid, zegt minister Koolmees. Zo blijkt persoonlijke begeleiding effectief, en daarom komt er extra geld beschikbaar. Ook komt er een actieplan tegen arbeidsmarktdiscriminatie.

De Kamerleden deden diverse voorstellen die ook aansluiten bij de brief van KBO-PCOB; sommige per motie.

 • Gijs van Dijk (PvdA) en Özdil (GroenLinks): laat ouderen anoniem (zonder vermelding van leeftijd) solliciteren
 • Van Brenk (50PLUS) en Özdil (GroenLinks): laat het UWV oudere werklozen vaker persoonlijk begeleiden – klik hier
 • Van Brenk (50PLUS): schaf de kostendelersnorm afklik hier
 • Van Brenk (50PLUS): investeer in om- en bijscholing van de huidige oudere cohorten – klik hier
 • Jasper van Dijk (SP): pak leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt harder aan
 • Jasper van Dijk (SP): IOW voor iedere werkloze vanaf 55 jaar – klik hier
 • Jasper van Dijk (SP): reggelluwe inkomensvoorziening voor 55-plussers – klik hier
 • Van Weyenberg (D66) en Wiersma (VVD): maak ouderen aantrekkelijker voor werkgevers
 • Slootweg (CDA): neem negatieve vooroordelen over werkloze ouderen weg
 • De Jong (PVV): maak de langdurige werkloosheid onder ouderen inzichtelijker, zodat het probleem beter kan worden aangepakt

 

De Kamer stemde op 3 april over de ingediende moties. Helaas is geen van deze moties aangenomen.