Vitamine D en zware paracetamol niet meer vergoed vanuit basispakket

Minister Bruins van Medische Zorg liet vrijdag 1 juni aan KBO-PCOB weten dat hij het advies van het Zorginstituut overneemt om vitamine D, mineralen en zware paracetamol niet langer vanuit het basispakket te vergoeden. Onder zeer bijzondere voorwaarden worden deze medicijnen vanuit de basisverzekering vergoed. Vitamine D wordt bijvoorbeeld alleen vergoed bij chronisch gebruik en bij inname van een bepaalde hoeveelheid.

KBO-PCOB is het oneens met het besluit van het kabinet om het advies van het Zorginstituut Nederland (ZIN) over vitaminen, mineralen en paracetamol te volgen. Door de maatregel verdwijnt een aantal medicijnen per 1 januari 2019 uit het basispakket. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Een kwetsbare groep ouderen wordt hiervan de dupe. Het risico bestaat dat ouderen die veel medicijnen gebruiken de middelen niet meer of minder gaan gebruiken. Dat heeft gevolgen voor de gezondheid en kwaliteit van leven. Bovendien werken middelen zoals vitaminen en mineralen meestal preventief. Het niet meer nemen hiervan, kan op den duur leiden tot ernstige gezondheidsklachten zoals botbreuken bij osteoporose. Met als gevolg veelal hogere zorgkosten.”

Samen met het Reumafonds en apothekersorganisatie KNMP heeft KBO-PCOB in het afgelopen jaar geageerd tegen het advies van het ZIN. De Tweede Kamer besluit op 27 juni over de samenstelling van het basispakket en de pakketbrief die vandaag via het ministerie van VWS is gepubliceerd.

KBO-PCOB heeft eerder onder meer in twee brieven aan de Tweede Kamer zorginhoudelijke argumenten op een rij gezet waarom het advies van het ZIN ongewenst en onzorgvuldig is. KBO-PCOB vindt bovendien dat het advies haaks staat op het regeerakkoord, waarin het kabinet stelling neemt tegen een stapeling van eigen betalingen in de zorg. Ook hebben wij gewezen op risico’s voor onverantwoord geneesmiddelgebruik voor polyfarmaciepatiënten, zorgmijding en therapietrouw.

Het pakketadvies van het ZIN staat al langere tijd op de politieke agenda. De nu voorliggende maatregel is eerder een jaar uitgesteld.