KBO-PCOB: los impasse over tariefstelling wijkverpleging snel op

De wijkverpleging in Nederland staat onder water, blijkt uit onderzoek. Er is te weinig geld en menskracht. Het kabinet steekt nu extra geld in verpleeghuiszorg. Maar daarnaast is voor thuiswonende ouderen voldoende hoogwaardige wijkverpleging hard nodig. KBO-PCOB roept het kabinet dan ook op om wijkverpleging goed te regelen.

ActiZ deed recent onderzoek onder 124 zorgorganisaties naar wijkverpleging. Bij 61% van de organisaties is gekort in budget (lees meer). Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “Dit is ongewenst en gaat in tegen de wens van ouderen om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Wijkverpleegkundigen zijn de spin in het web om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen.”

Tekorten en problemen

Zorgverzekeraars geven dit jaar vooralsnog 300 miljoen euro minder uit aan wijkverpleging dan het landelijk budget van 3,6 miljard euro dat beschikbaar is. Dat blijkt uit een analyse van de zorginkoop door de Nederlandse Zorgautoriteit. Zorgaanbieders willen graag dat zorgverzekeraars met kostendekkende tarieven komen, zodat zij niet meer financieel onder water staan.

Budgetten zijn vaak niet toereikend. Ruim drie kwart van de zorgorganisaties heeft het gecontracteerde budget voor wijkverpleging in 2016 overschreden. 26% heeft in 2016 een cliëntenstop ingevoerd. 71% van de respondenten verwacht problemen in 2017: geen extra (hoogopgeleid) personeel, zorg moeten leveren onder kostprijs, slechte financiële positie, hoge werkdruk door vraag vanuit cliënten en instellingen en meer administratieve lasten.

Onverantwoord 

KBO-PCOB maakt zich grote zorgen over voorgaande. Manon Vanderkaa: “Wijkverpleegkundige coördineren en verlenen complexe, intensieve zorg aan ouderen met een kwetsbare gezondheid. Het aantal thuiswonende ouderen zal alleen maar toenemen. Als je nu niet investeert in wijkzorg, belanden nog meer ouderen in het ziekenhuis. Dat is onverantwoord. Het kabinet moet daarom zo snel mogelijk investeren in voldoende, hoogwaardige wijkverpleging in heel Nederland!”

KBO-PCOB roept zorgverzekeraars op om de impasse over de tariefstelling wijkverpleging te doorbreken zodat juiste inzet en kwaliteit van wijkverpleging geborgd wordt. Ouderen willen graag vaste gezichten en niet 15 verzorgenden en verpleegkundigen over de vloer.

Gisteren is in de Tweede Kamer – tijdens de regeling van werkzaamheden – besloten een dertigledendebat te agenderen over het bericht dat mensen zorg moeten voorschieten voor thuiszorg omdat het geld voor wijkverpleging volgens de zorgverzekeraars op zou zijn. En dit terwijl de beschikbare extra € 300 miljoen voor wijkverpleging nog niet is uitgegeven. Kamerleden vragen de staatsecretaris om opheldering over de huidige situatie. Op basis van de antwoorden van de staatsecretaris, geven verschillende Kamerleden aan een meerderheidsdebat te willen.