Jong en oud gaan samenwerken in pensioendossier

De organisaties van jongeren en ouderen in de pensioenwereld gaan samenwerken. Zij richten een gezamenlijk platform op, dat zich zal buigen over de inrichting van een nieuwe pensioenstelsel. KBO-PCOB is een van de gesprekspartners.

Dat hebben de organisaties van jongeren en ouderen besloten naar aanleiding van de brief die staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In die brief zegt de staatssecretaris dat er (nagenoeg) niet hoeft te worden gekort bij de pensioenfondsen, tot opluchting van de betrokken partijen.

Informatie uitwisselen
De betrokken partijen bij het platform zijn aan de kant van de jongeren FNV Jong, CNV Jongeren en VCP Young Professionals. De seniorenorganisaties KBO-PCOB, FNV Senioren, KNVG, NVOG, NOOM en ANBO scharen zich van de zijde van de gepensioneerden achter het initiatief. Het platform, waarin vier vertegenwoordigers van beide kanten zitting nemen, is gericht op het uitwisselen van informatie en standpunten.

Gedeelde belangen
Partijen hebben elkaar de afgelopen twee maanden regelmatig gesproken over pensioenzaken. Zij hebben geconstateerd dat zij samen willen gaan voor gedeelde belangen en niet voor deelbelangen. Een nieuw stelsel moet uiteindelijk voor alle deelnemers, jong en oud, een goed pensioen opleveren, dat hen in staat stelt om na pensionering hun leven op een fatsoenlijk niveau voort te zetten. KBO-PCOB-directeur Manon Vanderkaa: “Door samen in gesprek te gaan voeren we een constructieve dialoog, waarbij jongeren en ouderen niet tegenover maar naast elkaar staan.”