Investeringen in wijkverpleging dankzij succesvolle lobby KBO-PCOB

Minister De Jonge van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft de Tweede Kamer het resultaat gestuurd over de onderhandelingen over wijkverpleging. De komende vier jaar wordt er €435 miljoen extra geïnvesteerd in wijkverpleging. Goed nieuws voor senioren! Wijkverpleging is namelijk van groot belang om langer thuis te kunnen blijven wonen én om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen.

Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “We hebben vele malen aangegeven dat er geïnvesteerd moet worden in zorg dichtbij en dus de wijkverpleging. Dit is een mooi resultaat.”

Verzet tegen bezuinigingen

Eind vorig jaar was het kabinet nog van plan te bezuinigen op wijkverpleging. Onbegrijpelijk, aldus Manon Vanderkaa. Wijkverpleegkundigen zijn volgens KBO-PCOB essentieel voor de thuiswonende senioren. Vanaf het eerste moment heeft KBO-PCOB zich daarom tegen deze plannen verzet. Met als resultaat dat de Tweede Kamer, middels de motie-Asscher c.s., wijkverpleging heeft uitgezonderd van bezuinigingen. Manon Vanderkaa heeft het belang van wijkverpleging meermaals in de Tweede Kamer en middels een blog op Skipr onderstreept.

Aandacht voor kwetsbare senioren

In het akkoord hebben het ministerie van VWS, zorgaanbieders, verpleegkundigen, Patiëntenfederatie Nederland, gemeenten en zorgverzekeraars concrete afspraken gemaakt om de wijkverpleging te versterken. Er wordt €20 miljoen geïnvesteerd in het eerstelijnsverblijf (ELV) en de regeldruk wordt teruggebracht. Ook komt er meer specifieke aandacht voor zorg aan kwetsbare groepen, waaronder casemanagement dementie, gespecialiseerde verpleging en palliatief terminale zorg (PTZ).

KBO-PCOB is blij met het akkoord, maar hoopt dat senioren thuis ook daadwerkelijk verbeteringen gaan merken.