Investeer in ouderenadviseurs om ouderenmishandeling tegen te gaan

Maak beter gebruik van bestaande mogelijkheden: train ouderenadviseurs om signalen van ouderenmishandeling sneller te herkennen en adequaat te handelen. Dat gaf KBO-PCOB de Tweede Kamer mee in de aanloop naar een debat over ouderenmishandeling.

Op 4 oktober debatteerde de Tweede Kamer in een algemeen overleg over ouderenmishandeling. De laatste cijfers over de omvang van ouderenmishandeling zijn schokkend: op 12 juni 2018 gaf minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in een beleidsreactie aan dat ouderenmishandeling toeneemt. Vergrijzing en langer thuis wonen werden als verklaring daarvoor genoemd. KBO-PCOB pleit voor het vergroten van de waarde van vrijwillige ouderenadviseurs in de aanpak van ouderenmishandeling.

In de contacten met vrijwillige adviseurs ervaart KBO-PCOB dat er nog te veel vrijwilligers zijn die niet weten van de specifieke signalen en die ook niet goed weten wat te doen als het gaat om ouderenmishandeling. Door te investeren in kennis en vaardigheden kunnen de vrijwillige ouderenadviseurs beter signalen herkennen en adequaat handelen.

Potentieel benutten

Binnen de verbanden waarbij KBO-PCOB betrokken is, zijn 1000 ouderenadviseurs actief. In Zaanstad zijn er bijvoorbeeld veertien actieve vrijwillige ouderenadviseurs die bij ouderen achter de voordeur komen. De helft van hen komt ouderenmishandeling tegen, vooral bij oudere dames. Meestal willen de slachtoffers niet dat er werk van wordt gemaakt. Ze willen geen ruzie met hun kinderen. In dergelijke gevallen kan de ouderenadviseur, in overleg met het wijkteam, helpen aansturen op een praktische aanpak van het probleem.

Kortom, vrijwillige ouderenadviseurs kunnen waardevol werk verrichten bij het tegengaan van ouderenmishandeling. Er zijn echter ook adviseurs die het probleem niet waarnemen. Zij herkennen de signalen nog onvoldoende en/of weten niet wat ze ermee aan moeten. Het potentieel dat er is om ouderenmishandeling te signaleren en te stoppen, zou veel beter benut worden. Extra training en informatie kan ervoor zorgen dat meer vrijwilligers gaan beschikken over de benodigde expertise om de signalen te herkennen en om te handelen. KBO-PCOB werkt hier graag aan mee om ouderenmishandeling tegen te gaan.