Tweede fase aanvraag referendum Wet Hillen

De Kiesraad heeft meer dan 10.000 geldige verzoeken geteld voor het houden van een referendum over de Wet Hillen. Daarmee gaat deze wet door naar de volgende fase. Als op 8 maart 2018 300.000 geldige verzoeken zijn ontvangen, dan wordt een raadgevend referendum over de Wet Hillen gehouden.

Definitieve verzoeken

Formulieren voor het indienen van definitieve verzoeken tot het houden van een referendum over de Wet-Hillen zijn tot 8 maart beschikbaar op www.referendumovereenwet.nl.

Een meer eenvoudige digitale module is te vinden op www.stopaflosboete.nl.

Let op: als u eerder een inleidend verzoek hebt ingediend, dan moet u nu opnieuw een verzoek (nu een definitief verzoek) indienen.

Geen Kamermeerderheid

Hoe zat het ook alweer met deze wet? Op 19 december 2017 ging de Eerste Kamer akkoord met het Belastingplan, waaronder de uitfasering van de Hillen-aftrek. KBO-PCOB heeft zich verzet tegen de Wet-Hillen en sprak zich uit tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer. Helaas heeft een meerderheid in zowel de Tweede als de Eerste Kamer toch ingestemd met de wetswijziging. Lees meer.