Initiatiefwet verbetert inkomen en koopkracht

KBO-PCOB is zeer betrokken bij de thema’s arbeidsmarkt en inkomen. We onderschrijven daarom de initiatiefwet Wet Eerlijker Inkomen dat het minimumloon wil verhogen. Deze wet verbetert de inkomenspositie van werkenden, verbetert de koopkracht van financieel kwetsbare ouderen en versterkt onze economie en samenleving.

Het minimumloon raakt ook senioren. Denk aan de vijftigers en zestigers die werken als uitzendkracht of flexwerker, of die na werkloosheid weer ergens gaan starten. Het aandeel uitzendkrachten en flexwerkers is sterk toegenomen in de oudste groep op de arbeidsmarkt, sterker dan bij de andere leeftijdsgroepen. Bekend is dat zij kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt (de werkloosheid ligt er hoog). Van alle volwassenen heeft de groep tussen de 55 en 66 jaar het hoogste risico op langdurige armoede. Een hoger minimumloon biedt daarmee ook voor vijftigers en zestigers een betere bescherming tegen armoede dan het huidige minimumloon.  

AOW stijgt mee

In Nederland is het minimumloon bovendien gekoppeld aan de AOW: stijgt het minimumloon, dan stijgen de AOW en de aan AOW verwante bijstandsregelingen en uitkeringen mee. Het is een grote verworvenheid van sociale zekerheid en er is KBO-PCOB veel aan gelegen dat deze koppeling één-op-één in stand blijft. Handhaving van de netto-netto-koppeling met de AOW is wat ons betreft onlosmakelijk als randvoorwaarde verbonden aan verhoging van het wettelijk minimumloon, want er bestaat een forse groep gepensioneerden die financieel uiterst kwetsbaar is.  

Breed profijt

Met de verhoging slaan we twee vliegen in één klap. Werknemers die het minimumloon ontvangen en AOW’ers met weinig of geen aanvullend pensioen voelen meer grond onder de voeten. En onze momenteel kwetsbare economie profiteert van deze toegenomen koopkracht van vele duizenden Nederlanders, doordat ze (weer) wat meer geld kunnen uitgeven. Waar bijvoorbeeld winstbelasting ten goede komt aan de relatief weinigen die al in goeden doen zijn, komt verhoging van het minimumloon ten goede aan velen die er ook nog een impuls mee zullen geven aan de economie en samenleving.  

  • Lees hierOpen dit document met ReadSpeaker docReader de volledige reactie van KBO-PCOB 

 

Verkiezingsdebat

Wat gebeurt hiernaDe initiatiefnemer past eventueel het voorstel aan na het doornemen van alle reacties. Daarna buigt de Raad van State zich erover. En daarna begint de parlementaire behandeling in de Tweede en Eerste Kamer. De timing zal voor of rond de Tweede Kamerverkiezingen zijn, en daarmee zal de toon gezet worden voor een debat over AOW, inkomen en koopkracht. De inzet van KBO-PCOB betreft is daarin duidelijk: keiharde bescherming is nodig van de AOW. Net als verbetering van de koopkracht, zeker voor senioren met een laag of middelgroot inkomen.

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!