Initiatief ‘actieplan wintersterfte’ van KBO-PCOB krijgt navolging

Op 3 april jongstleden hield KBO-PCOB een pleidooi voor een heus actieplan wintersterfte. Minister Bruno Bruins van VWS neem de handschoen op. Hij stuurde hierover inmiddels een brief aan de Tweede Kamer.

Aanleiding voor ons actieplan zijn de hoge sterftecijfers tijdens de afgelopen griepepidemie en de hoge druk op de spoedeisende hulp in ziekenhuizen. Hierdoor werden heel wat operaties uitgesteld. Ook vanwege ziektegevallen onder het personeel zelf. Om nog maar te zwijgen van de maatschappelijke schade. De griep kost werkgevers nu jaarlijks 1,3 miljard euro. En dan hebben we het nog niet over ‘zachte kosten’ vanwege tijdelijke uitval van mantelzorgers, grootouders die hun kleinkinderen niet kunnen opvangen en kinderen die naar huis gestuurd worden omdat de juf of meester ziek is.

Preventiemogelijkheden onbenut

KBO-PCOB is van mening dat nog veel preventiemogelijkheden onbenut blijven. Vandaar onze oproep om samen met overheid en andere organisaties te komen tot een actieplan wintersterfte. Zo moet er een onderzoek komen naar de oorzaak van wintersterfte en het zo veel mogelijk voorkomen van griep en longontsteking.

Om tafel

Maar allereerst wil KBO-PCOB om tafel met VWS, patiëntenverenigingen, beroepsorganisaties van medici, verpleegkundigen en verzorgenden, zorgverzekeraars, GGD-Nederland, onderzoeksinstellingen en zowel werkgevers- als werknemersorganisaties. “Laten we snel de handen ineen slaan om met het oog op de volgende winter een nieuwe stille ramp zo veel als mogelijk te voorkomen”, aldus Manon Vanderkaa. Naast het verhogen van de vaccinatiegraad tegen griep zijn goede voorlichting en de mogelijkheden van het verplicht inenten van zorgpersoneel, belangrijke onderwerpen in het actieplan.

KBO-POCB gaat verdere gesprekken met VWS hierover binnenkort aan. Minister Bruins ziet ook een rol weggelegd voor het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) als het gaat om een betere voorbereiding op toekomstige griepepidemieën.

Lees hier de hele brief van de minister over onze oproep.