Indexatievoorstel PvdA helpt meeste gepensioneerden niet

De PvdA kondigde een voorstel aan dat indexatie van pensioenen dichterbij moet brengen: pensioenfondsen met een dekkingsgraad die de afgelopen twaalf maanden gemiddeld tenminste 105% bedroeg, moeten dit jaar nog duidelijkheid krijgen dat ze de pensioenen met ingang van januari kunnen verhogen.

Dit voorstel gaat indexatie voor de meeste gepensioneerden echter niet dichterbij brengen. De vier grootste pensioenfondsen in ons land kunnen ook met dit plan de pensioenen nog niet verhogen. Ambtenarenfonds ABP, zorgfonds PFZW en de metaalfondsen PME en PMT zitten alle met hun zogenaamde ‘beleidsdekkingsgraad’ immers nog onder de 105% (ondanks het feit dat hun vermogens ook afgelopen jaar weer met miljarden zijn gegroeid). En dat betekent dat de koopkracht van miljoenen gepensioneerden, zeker nu de prijzen zo fors stijgen, nog verder verslechtert. Bovenop de ongeveer 20% die hun aanvullende pensioenen de afgelopen tien jaar al bij de inflatie zijn achtergebleven. Senioren bungelen al jaren achtereen onderaan alle koopkrachtlijstjes.

Seniorenorganisaties KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, ANBO en NOOM vinden dat onaanvaardbaar. Zij deden eerder zelf al diverse voorstellen om snel te kunnen indexeren, maar die zijn tot nu toe niet overgenomen. Vandaag doen ze een oproep aan de politiek om te stoppen met allerlei schijnbewegingen rondom indexatie en nu ècht in beweging te komen.

Er is, ook bij de grote pensioenfondsen, voldoende geld in kas om de pensioenen eindelijk te verhogen. Dat is niet alleen hard nodig, maar ook cruciaal om het draagvlak onder ons pensioenstelsel (oud of nieuw) te behouden. Op deze manier dreigt een ‘verloren generatie’ van gepensioneerden die na een leven lang werken hun pensioen nooit verhoogd heeft zien worden. Dat kan écht niet.

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!