Inbreng KBO-PCOB vindt gehoor tijdens Kamerdebat over geneesmiddelen

Toegankelijke medicijnbeoordeling is van groot belang. De beoordeling van medicatie moet beter én moet meer gebeuren. Minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) erkende deze claim van KBO-PCOB tijdens het Kamerdebat over geneesmiddelen op donderdag 9 februari. Eerder deze week stuurde KBO-PCOB een brief aan de Tweede Kamer met het verzoek om deze standpunten in het debat in te brengen. Kamerleden van PvdA en SP gaven gehoor aan deze oproep. 

KBO-PCOB pleit onder meer voor uitbreiding van de doelgroep voor medicijnbeoordeling. Deze beoordeling zou standaard moeten zijn voor mensen van 65 jaar en ouder die vijf of meer medicijnen per dag gebruiken. Henk van Gerven (SP) vroeg de minister om de doelgroep die in aanmerking komt voor medicijnbeoordeling te vergroten. De minister noemde eerder de grens van 75 jaar oud en zeven medicijnen per dag. KBO-PCOB pleit voor een verlaging naar 65+ en vijf medicijnen per dag. De minister van VWS komt erop terug wie dit jaar medicatiebeoordeling krijgt.

Geen eigen risico medicijnbeoordeling
Mede door onze lobby is medicatiebeoordeling een onderdeel van de basisverzekering. KBO-PCOB vindt het belangrijk dat de medicijnbeoordeling buiten het eigen risico van de zorgverzekering gehouden wordt. Verschillende verzekeraars houden de beoordeling ook buiten het eigen risico. Grote zorgverzekeraars VGZ en CZ blijven echter achter.

Betere gegevensuitwisseling
Verder pleiten we voor een betere samenwerking tussen huisarts en apotheker en voor goede informatievoorziening naar ouderen. Goede en duidelijke communicatie kan bijdragen aan het verminderen van het aantal ziekenhuisopnamen van ouderen door verkeerd medicijngebruik . Uit onderzoek naar medicatieveiligheid blijkt dat er een stijging is van het aantal ziekenhuisopnames van 39 duizend in 2008 naar 49 duizend in 2013. Bijna de helft van deze opnames bij ouderen is potentieel vermijdbaar door onder meer een betere gegevensuitwisseling.

Lees ook: Helft ziekenhuisopnames ouderen door verkeerd medicijngebruik vermijdbaar