Inbreng voor debat over betalingsdiensten

De veranderingen in het betalingsverkeer voor consumenten wordt door KBO-PCOB kritisch gevolgd. Veilig bankieren, de omgang met privégegevens en digitalisering zijn hierin belangrijke onderwerpen, net als de aandacht voor mensen die niet online bankieren. In een recent Kamerdebat heeft KBO-PCOB nogmaals aandacht gevraagd voor het zorgvuldig omgaan met privégegevens.

Sinds 2016 geldt de nieuwe Europese wet (richtlijn) PSD2 voor het betalingsverkeer van consumenten en bedrijven. De EU-lidstaten kregen tot januari 2018 gelegenheid om de wijzigingen in de nationale wetgeving door te voeren. Maar het is tot dusver niet gelukt dit in Nederland te realiseren. De minister van Financiën vroeg uitstel in oktober 2017 en kreeg dit.

Wat is de PSD2?

PSD2 komt er  in het kort op neer dat derden toegang krijgen tot de betaalrekening van consumenten en dat banken verplicht zijn deze gegevens met hen te delen nadat de consument daar ‘nadrukkelijk’ toestemming voor heeft gegeven. Denk daarbij aan dienstverleners die betalingen verrichten tussen consument en webwinkel of aan financieel adviseurs die op basis van het transactieoverzicht beter financieel advies kunnen geven.

Inbreng debat

PSD2 gaat ons in feite allemaal aan. Op 4 september stond PSD2 op de agenda van de Tweede Kamer tijdens het plenair debat over de Implementatie herziene richtlijn betaaldiensten. Samen met partijen als Consumentenbond, NVOG en NOOM heeft KBO-PCOB inbreng geleverd voor het debat van 4 september. KBO-PCOB vindt dat heel zorgvuldig omgegaan moet worden met privégegevens. Hoewel consumenten uitdrukkelijk toestemming moeten geven, kan het zijn dat zij zich niet altijd bewust zijn welke gegevens met wie zij delen.

Inzetten voor een overzicht

De minister wil zich inzetten voor onze wens voor een overzicht, een dashboard waarop je online altijd de actuele stand van zaken kunt zien. Dat hij daarbij ook oog heeft voor de groep die niet online bankiert en daarvoor een oplossing zoekt, juichen wij van harte toe. Samen met Consumentenbond, NVOG en NOOM blijft KBO-PCOB de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden.

> Meer informatie vindt u in de folder PDS2 nieuwe Europese richtlijn voor het betalingsverkeer.