In gesprek met senioren over wonen in krimpregio’s

Zorgen van senioren in krimpgebieden worden groter met het verdwijnen van allerlei voorzieningen, zoals de bushalte, de pinautomaat en het postkantoor. Dat blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-PCOB. Directeur Manon Vanderkaa ging er met enkelen over in gesprek.

61% van de senioren die in een krimpgebied wonen, zoals Oost-Drenthe en Hoeksche Waard, zegt nu al problemen te ervaren met de bereikbaarheid van (openbare) voorzieningen. Hoe ervaren leden dit die in één van de krimpregio’s wonen? Een aantal leden schoven aan bij de Tafel van Tien en gingen in gesprek met Manon Vanderkaa.

Belang van mobiliteit

In het gesprek worden al snel de zorgen gedeeld over de afstanden tot ziekenhuizen en andere zorginstellingen. Zelf mobiel zijn of daarbij een beroep kunnen doen op anderen, is dan van groot belang, maar wordt vaak lastiger bij het ouder worden.

Dat de zorgen groeien met het ouder worden blijkt ook uit het flitsonderzoek. Vier op de tien senioren uit de krimpgebieden verwachten meer problemen wanneer ze niet meer auto kunnen rijden en afhankelijk zijn van mantelzorg. Zeven op de tien senioren, los van waar ze wonen, is dan ook van mening dat de overheid meer zorg moet dragen voor de inwoners van krimpgebieden.

Passende huisvesting

Naast vervoer en mobiliteit is passende huisvesting een gesprekonderwerp. ‘Zorg voor passende en generatiebestendige woningen zodat senioren ook in hun eigen regio kunnen blijven wonen’, zo klinkt het. Maar ook het creëren van bewustwording bij senioren zelf over hoe zij kunnen en willen wonen in de toekomst wordt benoemd. ‘Het lijkt soms wel of ze daar echt nog niet over willen nadenken, maar het is beter dat wel te doen als het nog kan. En als je dat nog samen kan doen, heeft dat veel waarde.’ Over de rol van de overheid is men het eens. Zij moeten betrokken blijven en verantwoordelijkheid nemen voor deze regio’s, maar helaas ervaren de deelnemers dat de overheid en andere instanties op afstand zijn komen te staan.

Wonen in een krimpregio; het biedt veel stof tot gesprek. Een boeiend gesprek met belangrijke signalen waarvoor KBO-PCOB aandacht zal vragen in haar belangenbehartiging.

Ook in gesprek aan de Tafel van Tien? Van harte welkom!

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!