Iedere 500 meter een toilet voor patiënten, zwangeren, ouderen en vrouwen

De Maag Lever Darm Stichting (MLDS) bood de Tweede Kamer dinsdag 3 april om 13:30 de petitie ‘Help! Waar kan ik naar de wc?’ aan. KBO-PCOB was mede-aanbieder van deze petitie.

Twee miljoen buik- en blaaspatiënten blijven regelmatig thuis uit angst geen toilet te vinden. Daarnaast is het ontbreken van een openbaar toilet een veelgehoorde klacht onder senioren, zwangeren en vrouwen. Een wettelijk verankerde toiletnorm kan het toiletprobleem oplossen. De norm schrijft voor dat om de 500 meter in winkelcentra en drukke voetgangersgebieden een openbaar of opengesteld toegankelijk toilet moet komen. De MLDS en patiëntenverenigingen pleiten ervoor deze norm in de (Omgevings)wet of andere besluiten op te nemen.

Stomadrager Carlijn Willemstijn bood een zwartboek aan met indringende verhalen van mensen met een negatieve toiletervaring. Dit doet ze namens iedereen die vaker dan gemiddeld een toilet nodig heeft: buik- en blaaspatiënten, stomadragers en andere mensen met een zichtbare of niet-zichtbare beperking.

Manon Vanderkaa: ‘Op het gebied van openbare toiletten loopt Nederland enorm achter. Niet alleen senioren, zwangeren en zieken hebben behoefte aan goede toegankelijke toiletten, iedereen heeft wel eens hoge nood. In een samenleving waarin iedereen meedoet, kan een openbare toiletvoorziening niet anders dan een een verplichte voorziening zijn’.