Hokjesdenken treft ook senioren

Overheidsinstanties die verantwoordelijk zijn voor de zorg van burgers, werken nog steeds te veel vanuit hun eigen regels en kaders. Dit constateert Nationale ombudsman Reinier van Zutphen in zijn rapport Zorgen voor burgers.

Manon Vanderkaa : Samenwerken is echt nodig. De voorbeelden die wij krijgen waarbij senioren van het kastje naar de muur worden gestuurd bereiken ons met regelmaat. We praten over passende zorg in Den Haag maar in de praktijk blijkt dat soms een lege huls te zijn. Het zorgveld is aan zet.”

Buiten de boot

Meer dan een jaar geleden wees de ombudsman al op knelpunten die burgers ervaren als zij voor zorg aankloppen bij de overheid. Net als consumenten- en patiëntenorganisaties, waaronder KBO-PCOB. En nog altijd horen wij regelmatig van burgers dat het hen niet of nauwelijks lukt zorg of ondersteuning voor zichzelf te regelen. Op papier lijkt het allemaal goed geregeld maar in de praktijk zijn drempels te hoog, regels te complex en vallen mensen buiten de boot.

Vanderkaa: “Denk bijvoorbeeld aan de zorgval. We willen dat mensen langer thuis wonen maar als men op de wachtlijst van het verpleeghuis komt, verandert alles. Minder zorg, hogere eigen bijdragen. Dat kan niet de bedoeling zijn van de zorg.”

Oplossingen

De Nationale ombudsman wil snel en concreet actie om de knelpunten op te lossen die de toegang tot zorg voor burgers belemmeren. Als oplossingen voor de betrokken instanties ziet hij de volgende punten:

  • Werk integraal en multidisciplinair en verwijs burgers warm door
  • Zorg voor een overbruggingsbudget in situaties waarin het niet direct duidelijk is welke zorgwet of financiering van toepassing is.
  • Zet de uitvoering centraal en investeer in scholing en methodiekontwikkeling. Maak moeilijke gevallen bespreekbaar, escaleer indien nodig en leer ervan.

 

Vanderkaa: “Ik wil er nog graag een oplossing aan toevoegen: praat met mensen, praat met senioren. Formuleer beleid en oplossingen vooral ook met senioren zelf. Want dan wordt nog duidelijker wat de effecten van het beleid zijn en kunnen knelpunten meteen worden aangepast.