Hogere levensverwachting en meer gezonde jaren

We worden met z’n allen steeds ouder en ervaren daarbij ook steeds minder fysieke ongemakken. Dat staat in een prognose van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Een man die in 2040 zestig is, heeft gemiddeld nog 26 jaar te leven, is de verwachting. Een vrouw van zestig zelfs 29 jaar. Die leeftijden zijn gemiddeld met zo’n drie jaar gestegen, vergeleken met de vorige meting van het CBS over de periode 2013-2016.

Beleid richten op kansen en mogelijkheden

KBO-PCOB is blij dat senioren in 2040 naar verwachting niet alleen langer zullen leven dan de huidige zestigers, maar ook meer jaren zonder lichamelijke beperkingen en in goede gezondheid. Het is mooi te constateren dat we zoveel stappen voorwaarts hebben kunnen zetten. Dat vraagt echter wel om een beleid dat niet alleen gericht is op kwetsbare ouderen. Directeur Manon Vanderkaa: “als we echt een inclusieve samenleving willen waar senioren vanuit hun kennis en ervaring een plek hebben, moeten we beleid ontwikkelen dat hier ook recht aan doet. Dus niet alleen op kwetsbare ouderen gericht, maar ook vanuit kansen en mogelijkheden.

Grote sociaaleconomische verschillen

Er zijn nog steeds grote sociaaleconomische verschillen waardoor niet iedereen vanzelfsprekend gezonder wordt. Vanderkaa: “gezond zijn en blijven, dat verdient iedereen. Dat dit nog niet vanzelfsprekendheid is, vraagt om adequaat beleid.” Nu zien we dat beleid in Den Haag vooral ingericht is op senioren die kwetsbaar zijn. Het recent afgesloten Pact Ouderenzorg heeft deze kwetsbare ouderen vooral als uitgangspunt en focus. Maar er is meer nodig. Denk aan een aantrekkelijk vrijwilligersbeleid, betere mantelzorgondersteuning. Vanderkaa: “het betekent een ander mensbeeld in Den Haag. Vanuit kracht en ervaring. Maar ook met oog voor wie kwetsbaar is. En met aandacht voor de levensvragen die er spelen.”

Pact Ouderenzorg

KBO-PCOB is blij met de inzet van het Pact Ouderenzorg. Als medeondertekenaar willen we het verschil maken en zorgen dat de uitdagingen in de ouderzorg worden aangepakt. “Maar wij zullen de kracht van het ouder worden, de kennis en ervaring blijven agenderen. Ouder worden is namelijk niet altijd een opgave.”