Het nieuwe pensioenstelsel: de stand van zaken

De afgelopen tijd is er het een en ander over een toekomstig pensioenstelsel in de media besproken. KBO-PCOB zet een aantal zaken op een rij.

Op 29 mei zou de stuurgroep uitwerking pensioenakkoord, bestaande uit de sociale partners, de laatste knopen doorhakken over hoe het nieuwe pensioencontract eruit gaat zien. In de dagen ervoor bleek dat dit niet haalbaar was. Daarvoor staan er nog te veel vraagstukken open waarover men het eens moet worden. Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB: “De precieze uitkomst van de gesprekken laat dus nog even op zich wachten. Zorgvuldigheid is bij zo’n belangrijk onderwerp natuurlijk van belang, maar wij roepen de stuurgroep wel op te blijven streven naar afronding vóór de zomer. Hervorming, het voorkomen van kortingen en mogelijk maken van indexatie zijn noodzaak.”

Projectierendement

Sinds het sluiten van het pensioenakkoord door de sociale partners in juni 2019 wordt er gewerkt aan de uitwerking van een nieuwe pensioencontract. In dat nieuwe contract gaat gewerkt wordt met een projectierendement, een soort verwacht rendement. Dit komt in de plaats van de huidige (risicovrije) rekenrente. Ook komen de hoge buffers (het geld dat pensioenfondsen achter de hand moeten houden voor slechte tijden) grotendeels te vervallen. Vanderkaa: “Deze twee elementen moeten leiden tot een grotere kans op indexatie. Daar staat tegenover dat de pensioenuitkering ook sneller verlaagd kan worden als het economisch tegenzit.”

Vragen

Hoewel er steeds meer duidelijkheid komt over de contouren van het nieuwe pensioencontract, zijn er ook nog veel vragen. Vanderkaa: “KBO-PCOB is één van de leden van de klankbordgroep pensioenen. In die hoedanigheid hebben we, samen met andere senioren- en gepensioneerdenorganisaties, een flinke vragenlijst plus een brief gestuurd.”

Transitieperiode

Allereerst wil KBO-PCOB meer zicht op wat het nieuwe contract concreet betekent voor de individuele gepensioneerde of werkende. Manon Vanderkaa: “Dus heel duidelijk, in berekeningen, wat het effect van het nieuwe contract op je pensioen is.”

In de brief en de vragenlijst vragen we ook onder meer duidelijkheid over duur en de invulling van de overgangsperiode tussen nu en de ingang van het nieuwe pensioencontract. Als die periode vijf jaar duurt, zoals nu wordt voorgesteld, dan zitten gepensioneerden namelijk nóg vijf jaar zonder indexatie. Vanderkaa: “En dat komt bovenop de afgelopen twaalf jaar waarin er ook niet geïndexeerd of zelfs gekort is. Dan hebben we echt aanvullende maatregelen voor de tussenperiode nodig. Het is goed dat de stuurgroep daar, mede op ons verzoek, over nadenkt.”

Nabestaandenpensioen

In aanvulling op het ouderdomspensioen vraagt KBO-PCOB ook aandacht voor het nabestaandenpensioen. Hoewel de hervorming van het nabestaandenpensioen formeel bij de Stichting van de Arbeid is ondergebracht, hebben beide natuurlijk wel met elkaar te maken. KBO-PCOB wil dat er meer vaart wordt gezet achter verbetering van het nabestaandenpensioen. Manon Vanderkaa: “Het plan van een eenmalige uitkering van drie jaarsalarissen vinden wij overigens geen verbetering. Zeker niet als er na pensionering van de naaste nergens aanspraak meer op gemaakt kan worden.”

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!