Help de pensioenbelangen van 3 miljoen Nederlanders behartigen

Medio april 2018 zijn er verkiezingen voor het Verantwoordingsorgaan van het ABP. Een verantwoordelijke functie, waarvoor CNV Connectief, ACOM, ACP, VDBZ en KBO-PCOB (verenigd in de christelijke centrale CCOOP) gekwalificeerde leden zoeken die namens CCOOP kandidaat willen zijn. KBO-PCOB wil daarom senioren uit de achterban oproepen om deze taak op zich te nemen. Stel u nu kandidaat!

Bijna drie miljoen werknemers en gepensioneerden in de (semi) overheid en het onderwijs bouwen pensioenrechten op of ontvangen pensioen via het pensioenfonds ABP. Omdat het om grote belangen gaat, bestaat er een Verantwoordingsorgaan dat het ABP bestuur adviseert over het beleid. Ook beoordeelt het Verantwoordingsorgaan achteraf of het bestuur goed gehandeld heeft. Werknemers, gepensioneerden en werkgevers zijn in het Verantwoordingsorgaan vertegenwoordigd.

Als lid van het Verantwoordingsorgaan behartigt u de belangen van de deelnemers. Maar het levert u ook iets op!  U leert het spel van overleg en onderhandeling, ontvangt uitstekende opleidingen van ABP en u vormt een belangrijke brugfunctie naar het pensioenfonds. En omdat de komende jaren de pensioenregelingen worden gemoderniseerd, komt u in een unieke fase van het ABP pensioenfonds .

Profielkenmerken

  • Interesse in de wereld van het pensioen.
  • U bent lid van KBO-PCOB en onderschrijft de uitgangspunten en doelstellingen van de CCOOP fractie.
  • U heeft een HBO+ werk en denkniveau.
  • U heeft naast affiniteit met het onderwerp pensioen ook kennis van een aspect, bijvoorbeeld juridisch, financieel, vermogensbeheer, of u bent bereid deze kennis op te bouwen.
  • U heeft gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en de positie van het pensioenfonds. Overleggen en complexere dossiers (leren) doorgronden, ligt u wel. U weet wat u wilt bereiken en u kunt daar stevig voor opkomen.
  • U bent bereid samen te werken in de CCOOP fractie en contacten te onderhouden met leden van de CCOOP bonden. U onderhoudt ook contacten met de bonden van de CCOOP en de CNV onderhandelaar in de Pensioenkamer (de overlegtafel over de inhoud van de ABP regeling).

 Faciliteiten

ABP stelt u prima in staat te functioneren. U krijgt vergaderfaciliteiten. Er wordt gezorgd voor mogelijkheden om te communiceren met de deelnemers. U ontvangt tijdig alle benodigde stukken. Er is goede ambtelijke ondersteuning. U krijgt geregeld scholing over de pensioenregeling en pensioenactualiteiten. Onkosten worden uiteraard vergoed en u krijgt een vergoeding in de vorm van vacatiegelden.

Wat vraagt het?

Het lidmaatschap van het Verantwoordingsorgaan kost tijd. Alles bij elkaar zo tussen de dertig en veertig dagen per jaar.

Het Verantwoordingsorgaan vergadert ongeveer twaalf tot vijftien keer per jaar. Vaak de hele donderdag. De vergaderingen vinden meestal plaats in Rotterdam, Utrecht of Amsterdam. U zit daarbij ook minimaal in één van de vier commissies (financiën, beleggingen, communicatie, algemeen). De voorbereiding op de vergaderdagen, inclusief e-mailverkeer binnen de CCOOP, kost eveneens circa twaalf tot vijftien dagen per jaar. Daarnaast zijn er jaarlijks minimaal vier (niet vergoede) scholingsdagen, enkele bijeenkomsten (minimaal vier dagdelen) van het CNV en drie vergaderingen van de commissie gepensioneerden.

Geïnteresseerd?

Stuur vóór 27 oktober een motivatie voorzien van cv en een kopie van een geldig legitimatiebewijs aan mary.kaasjager@kbo-pcob.nl

Op de hoogte blijven van al ons nieuws rondom onze belangenbehartiging?