Help de huisarts, help de senior!

OPINIE – De huisartsen voeren actie. Door de enorme werklast en tekort aan mankracht, staan ze onder grote  druk en vallen er steeds meer huisartsen weg. Dat is ook slecht voor de senioren. De huisarts is tenslotte het eerste aanspreekpunt als het gaat om de dagelijkse zorg. Maar het water staat aan de lippen bij de huisarts. In een tijd dat “langer thuis wonen” de norm is, voelt de senior dit ook. Daarom stelt de Seniorencoalitie, bestaande uit de ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM, zich solidair op met de huisartsen die deze week actie voeren: “Help de huisarts, help de senior!”

Om huisartsen goed te helpen, is er nog maar één remedie over: ze hebben een ander werkrecept nodig! Dat recept bestaat in ieder geval uit meer waardering, goede faciliteiten in de wijk en niet langer het afvoerputje moeten zijn voor alles wat in andere (zorg)sectoren niet opgevangen kan worden. Kortom, huisartsen willen terug naar de essentie van hun vak: er kunnen zijn voor hun patiënten, zonder al te veel drempels.

Een paar voorbeelden waar huisartsen mee te maken hebben: De gevolgen van de door corona uitgestelde zorg komt in de praktijk terecht op het bordje van de huisarts. Als er tekorten zijn elders in de zorg, dan wordt de huisarts gezien als de oplossing voor dat tekort. Ziekenhuizen hebben, vanwege nieuwe inzichten én kosten, veel kortere opnames waardoor de nazorg bij onder meer de huisarts komt te liggen. Verder is er ook nog de administratieve regeldruk die zorgverzekeraars en overheidsinstanties opleggen. Huisartsen besteden steeds meer tijd aan de papierwinkel, tijd die ze liever hadden besteed aan hun patiënten. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het steeds kleiner aantal huisartsen dat jaarlijks instroomt. De groep huidige huisartsen vergrijst in rap tempo terwijl er veel te weinig vers bloed voor in de plaats komt. Dit alles zorgt ervoor dat huisartsenzorg straks een luxe wordt waarbij de overvolle agenda van de huisarts leidt tot uitstel en mijding van zorg.

De ambities van dit kabinet zijn helder: senioren blijven zo lang mogelijk thuis wonen met of zonder ondersteuning. Maar dat kan alleen als de huisarts zijn werk kan doen. Voor senioren is goede toegang tot huisartsenzorg belangrijk. Het is de vertrouwde persoon die een oudere juist als mens ziet en soms zelfs al jaren kent, en diens kwalen dus ook. De huisarts is de eerste bij wie ze aankloppen als ze medische klachten hebben, degene die behandeling biedt en kan verwijzen naar specialistische zorg. Als het bij de huisarts al vastloopt, faalt elk plan van dit kabinet om de zorg voor ouderen te optimaliseren. Steun daarom de huisartsen, daar wordt uiteindelijk iedereen beter van.

Ingrid Rep, directeur KBO-PCOB
Anneke Sipkens, directeur/bestuurder ANBO
John Kerstens, voorzitter Koepel Gepensioneerden
Lucia Lameiro, coördinator NOOM

–> Dit stuk is, in aangepaste vorm, ook gepubliceerd in de Telegraaf van 28 juni 2022.