Harde boodschap voor ouderen

Verzorgingstehuizen blijven voorlopig dicht voor bezoek van buitenaf, zo heeft premier Rutte laten weten. Manon Vanderkaa, directeur van seniorenorganisatie KBO-PCOB: “Dat is een harde boodschap voor ouderen. Het sociaal isolement waar verpleeghuisbewoners nu mee te maken hebben, is bijna onmenselijk te noemen. Daarom blijft KBO-PCOB aandringen dat er één vaste mantelzorger op bezoek mag komen en wel zo snel mogelijk.”

Ook zou het invoeren van kleinschalige pilots, wat in een advies van het Outbreak Management Team staat, kunnen helpen. Vanderkaa: “Op deze pilots kan later landelijk beleid voor versoepeling van de bezoekersregeling gebaseerd worden. We hopen dat de pilots snel ingevoerd worden en dat zij resultaat opleveren, zodat ouderen niet langer alleen hoeven te zijn.”

KBO-PCOB is blij met besluit van het kabinet om bij zelfstandig wonende kwetsbare ouderen één of twee vaste personen aan te wijzen die de oudere met enige regelmaat blijft bezoeken. Vanderkaa: “Wij hebben er al langer op aangedrongen om tenminste één vaste mantelzorger toe te laten tot deze kwetsbare groep senioren. Dus ik ben blij dat er naar ons signaal geluisterd is. Nu moeten we werken aan de volgende stap: een vaste bezoeker of mantelzorger mogelijk maken voor een verpleeghuisbewoner.”

Om deze oproep extra kracht bij te zetten, heeft KBO-PCOB een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, voorafgaand aan het debat over COVID19.