Haastige wetgeving rond voltooid leven is onwenselijk

Op woensdag 4 december besprak de Tweede Kamercommissie VWS tijdens het algemeen overleg Medische ethiek, onder meer de voortgangsrapportage medische ethiek van 3 juli 2019. Aan de orde kwam het onderwerp voltooid leven. KBO-PCOB maakt zich zorgen over de recente ontwikkelingen rond dit onderwerp.

In september gaf D66 aan haar initiatiefwet Voltooid leven begin volgend jaar te willen indienen. KBO-PCOB vraagt aan de Kamercommissie om het ingeslagen beleid van onderzoek en maatschappelijk debat niet te laten doorkruisen door haastige wetgeving. Haast is volgens ons een verkeerd motief bij dit gevoelige en complexe onderwerp. Los daarvan hebben wij ook inhoudelijke bezwaren.

Lees de complete inbreng voor dit overleg.

Op 4 december plaatste het AD ons opiniestuk over Voltooid leven.