Haagse update: goed nieuws voor mantelzorgers en cliëntondersteuners

In de Tweede Kamer werden dinsdag 13 juni vier moties aangenomen over mantelzorg en cliëntondersteuning. Dat is goed nieuws voor veel senioren. “Het is mooi om te zien dat een meerderheid in de Tweede Kamer het belang van deze onderwerpen erkent,” zegt Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB. “Alle aangenomen moties onderschrijven de uitgangspunten van het Zilveren Pact dat wij samen met Omroep MAX en de ChristenUnie hebben opgesteld. Dit zijn stappen in de goede richting.”

Cliëntondersteuning beter geregeld
Vrijwel het gehele Parlement schaarde zich achter een motie over cliëntondersteuning. De Kamerleden Bruins Slot (CDA) en Van Engelshoven (D66) constateerden dat cliëntondersteuning ten behoeve van het keukentafel-gesprek niet in alle gemeenten is gerealiseerd, terwijl het wettelijk verplicht is. De Kamer draagt de regering nu op om een stappenplan te ontwikkelen, zodat per 1 januari 2018 aan de wettelijke verplichting van een onafhankelijke, vindbare en deskundige cliëntondersteuning wordt voldaan.

Bewustwordingscampagne mantelzorg
In grote getale stemde de Kamer ook voor een motie van Kamerlid Corinne Ellemeet (GroenLinks). Zij pleit voor een bewustwordingscampagne voor ondersteuning en vervanging van mantelzorgers. Uit onderzoek blijkt dat veel mantelzorgers nog niet voldoende op de hoogte zijn van de ondersteuningsmogelijkheden en respijtzorg waarop zij aanspraak kunnen maken. Nu de motie is aangenomen komt daar verandering in.

Aansprakelijkheidsverzekering mantelzorgers
Ook was er een grote meerderheid te vinden voor een motie van Kamerlid Tunahan Kuzu (DENK), waarin de regering wordt opgeroepen in gesprek te gaan met gemeenten om informatievoorziening over de aansprakelijkheidsverzekering voor mantelzorgers en vrijwilligers te verbeteren. Die verbetering is hard nodig, want op dit moment bieden 302 van de 388 gemeenten (78%) hierover verouderde, onvolledige of onjuiste informatie aan.

Scholing vrijwilligers
Kamerlid Van der Staaij van de SGP wil dat de regering kijkt of een subsidieregeling uitkomst zou kunnen bieden in de verlichting van mantelzorgers wiens naaste bijvoorbeeld te maken heeft met dementie. Sinds enige tijd bestaat er al een landelijke subsidieregeling voor vrijwilligers in de palliatieve terminale zorg. Uit de praktijk blijkt dat deze een belangrijke bijdrage levert aan scholing en coördinatie van vrijwilligers en uiteindelijk ook leidt tot verlichting van mantelzorgers..

Mantelzorgboete AIO’ers
Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie diende een motie in om de kostendelersnorm voor mensen met een AIO-uitkering die mantelzorg ontvangen af te schaffen. Deze motie werd aangehouden. KBO-PCOB pleit al heel lang voor het afschaffen van de mantelzorgboete voor deze groep mensen. “Het gaat om mensen waarbij iedere euro telt. Deze kwetsbare groep mag niet vergeten worden,” aldus Manon Vanderkaa. De Tweede Kamer stemt op een later moment alsnog over de motie.