Grote zorgen over beschikbaarheid mantelzorgers

Nu staan er nog 15 potentiële mantelzorgers voor elke 85-plusser klaar, maar in 2040 loopt dit terug naar 6. Vooral in sterk vergrijzende regio’s zoals Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen wordt de verhouding ongunstiger.

Dat blijkt uit de eerste analyse van het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) en het SCP (Sociaal Cultureel Planbureau) over de toekomst van de mantelzorg. Een zorgelijke ontwikkeling vindt Manon Vanderkaa: “het water staat mensen nu al vaak aan de lippen omdat de ondersteuning van mantelzorgers zeker niet optimaal is. Het idee dat het aantal potentiele mantelzorgers de komende decennia zal dalen, zet ons als samenleving wel voor een uitdaging waar we nu mee aan de slag moeten.”

Betere ondersteuning

KBO-PCOB pleitte er eerder in het Manifest Waardig Ouder Worden voor dat mantelzorg betere ondersteuning verdient en dat ook het vrijwilligerswerk moet worden gestimuleerd. Met de sombere voorspellingen van het SCP en PBL is deze urgentie nog groter geworden. Vanderkaa: “maar het gaat om meer dan ondersteuning. Mantelzorgers zijn ook geholpen met een grotere toegankelijkheid van dagbesteding en betere vindbaarheid van vervangende mantelzorg en met meer mogelijkheden voor betaald langdurend mantelzorgverlof. Dat kunnen we en moeten we nu regelen. Minister De Jonge en de Tweede Kamer zijn aan zet. En wij staan in de startblokken om mee te helpen.”

Positie van de oudere mantelzorger

Het SCP en het PBL zijn gezamenlijk een meerjarig onderzoek over de toekomst van de mantelzorg gestart. De eerste stap is het in beeld brengen van het potentieel aan zorgverleners voor de informele zorg. Vervolgonderzoek zal de vraag naar mantelzorg en het aanbod van informele helpers, zoals mantelzorg en vrijwilligers, verder in kaart brengen. KBO-PCOB bepleit hierbij om de positie van de oudere mantelzorger heel goed in beeld te brengen. “Want de verregaande vergrijzing van veel mantelzorgers is een gegeven waar we terdege rekening mee moeten houden”, aldus Vanderkaa.