Groot onderzoek naar de situatie van kwetsbare ouderen

De zorg voor kwetsbare ouderen kan en moet beter.  De ouderenzorg in Nederland is zo complex geworden, dat de problemen nauwelijks kunnen worden opgelost en door vergrijzing zelfs verder toenemen.  Ouderen die langer thuis wonen, redden het vaak niet alleen. Veel mantelzorgers zijn overbelast, en het regelen van hulp en hulpmiddelen is voor veel mensen ingewikkeld en kostbaar. Daarom slaan zeventien organisaties die zich inzetten voor de belangen van ouderen, mantelzorgers, (huis)artsen, apothekers, verpleegkundigen en verzorgenden de handen ineen om een stevige basis te leggen voor goede zorg voor kwetsbare ouderen. Ook KBO-PCOB doet mee.

De organisaties willen op grote schaal in beeld brengen wat goed gaat en wat beter kan, welke oplossingen zinvol zijn en welke niet. De coalitie begint daarvoor een landelijk onderzoek naar de ouderenzorg en benut ook alle onderzoek dat al is gedaan.  Alle direct betrokkenen, zowel particulieren als professionals, wordt gevraagd om hun kennis en ervaringen te delen.

De dagelijkse werkelijkheid
Doel van het onderzoek is dat problemen van ouderen met een kwetsbare gezondheid goed in beeld komen en dat geld op de juiste plaats kan worden ingezet om zorg op maat mogelijk te maken. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “De zorg is momenteel ziektegericht georganiseerd, terwijl veel ouderen kampen met een stapeling van aandoeningen. Van de mensen boven 70 jaar heeft 70 procent twee of meer chronische ziekten. Het merendeel van de 75-jarigen heeft zelfs drie of meer ziekten. Ook onderzoeken naar diagnostiek of zorginnovaties beperken zich meestal tot de mensen met alleen de betreffende aandoening.”

Bij ouderen zijn vaak meerdere zorgverleners betrokken en daarmee neemt ook het risico op fouten toe, constateert Vanderkaa. “Denk bijvoorbeeld aan het negatief op elkaar inwerken van geneesmiddelen of het niet tijdig oppakken van afwijkende uitslagen. De vergrijzing van de bevolking komt daardoor steeds meer op gespannen voet te staan met de ziektespecifieke organisatie van de gezondheidszorg. Dit onderzoek stelt ons in staat om alle knelpunten en mogelijke oplossingen in de gezamenlijkheid in kaart te brengen.”

Krachten bundelen
De vragenlijst voor ouderen, naasten en zorgprofessionals is vanaf zaterdag 4 maart beschikbaar via internet. Mensen die moeite hebben met het invullen van een digitale vragenlijst, kunnen vanaf maandag 6 maart hun melding telefonisch doen. Aan de hand van de ervaringen en onderzoeken die de organisaties bijeen brengen, en met nieuwe kabinetsplannen en gemeenteraadsverkiezingen in het vooruitzicht, willen de samenwerkende organisaties bewerkstelligen dat geld en oplossingen op de plek komen waar ze het hardste nodig zijn in de ouderenzorg. Daarbij betrekken de organisaties zoveel mogelijk partijen die een rol hebben in de zorg voor ouderen met een kwetsbare gezondheid. Ook koepels van ziekenhuizen, verpleeghuizen en thuiszorgorganisaties worden daarvoor benaderd.

De zeventien organisaties die de samenwerking initiëren zijn: Patiëntenfederatie Nederland, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV), apothekerskoepel KNMP, Alzheimer Nederland, KBO-PCOB, Verenso, Per Saldo, InEen – vereniging van organisaties voor eerstelijnszorg, Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), Branchevereniging Thuiszorg Nederland (BTN), Osteoporose Vereniging, Mezzo, Parkinson Vereniging, Nederlandse Patiëntenvereniging, ReumaZorg Nederland en Landelijke adviesgroep eerstelijnsgeneeskunde voor ouderen (Laego).

> Ga naar de vragenlijst voor ouderen, naasten en mensen met goede ideëen over zorg voor ouderen met een kwetsbare gezondheid
> Ga naar de vragenlijst voor zorgverleners over zorg voor ouderen met een kwetsbare gezondheid
> Wilt u telefonisch meedoen? Bel dan 0900-2356780 (20 ct per gesprek)