Groepsgesprek over mantelzorg

De meeste mensen willen tot aan het eind van hun leven thuis blijven. Om thuis te kunnen blijven is zorg en steun door familie of vrienden cruciaal. In ons land geven ongeveer 300.000 mensen mantelzorg aan een naaste in de laatste levensfase. Wanneer een naaste ernstig ziek is, kan mantelzorg erg intensief zijn. Het is daarom belangrijk dat mantelzorgers tijdige en passende ondersteuning kunnen krijgen als zij dit wensen.

Zorgt u voor een ongeneeslijk zieke naaste in de laatste levensfase, of heeft u dit gedaan? En wilt u graag uw ervaringen delen? Meld u dan aan voor een groepsgesprek. De groepsgesprekken worden uitgevoerd door het VUmc, namens een projectgroep van Mezzo, NIVEL, VPTZ, Actiz, KBO-PCOB en V&VN.

Wie kan meedoen?

U kunt meedoen aan een groepsgesprek als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U zorgt of heeft gezorgd voor iemand in de laatste levensfase (met een diagnose zoals ongeneeslijke kanker, chronische longziekte, hartfalen, dementie, een beroerte of progressieve neurologische aandoeningen zoals ALS).
  • Uw naaste is thuiswonend of was dat op het moment dat u mantelzorg gaf.
  • De gegeven mantelzorg was niet langer dan 3 jaar geleden.

Zo werkt het

Wanneer u zich aanmeldt voor een groepsgesprek vragen wij u eerst online een aantal vragen over uw achtergrond. Tijdens het groepsgesprek leggen wij u een aantal stellingen voor over uw ervaringen en eventuele ondersteuningsbehoeften. Deze kunt u rangschikken naar belangrijkheid. Vervolgens vragen wij u om uw keuze toe te lichten.

Door deel te nemen helpt u om inzicht te krijgen in ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers die voor iemand zorgen in de laatste levensfase. Thuiszorgprofessionals en vrijwilligers worden vervolgens getraind om hun ondersteuningsaanbod aan te passen aan de verschillende ondersteuningsbehoeften en ervaringen van mantelzorgers. Ook worden inzichten uit de groepsgesprekken gebruikt om bekendheid van mantelzorg in de laatste levensfase te vergroten onder het brede publiek.

Aanmelden

Heeft u belangstelling om deel te nemen aan een groepsgesprek? Mail dan naar Femmy Bijnsdorp (f.bijnsdorp@vumc.nl). Zij zal u vervolgens per e-mail een uitgebreide informatiebrief sturen.

Vragen

Heeft u vragen over het onderzoek? Ook dan kunt u contact opnemen met Femmy Bijnsdorp. Dit kan per e-mail of telefonisch via 020-4448369/06-29342405 op maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren.