Griepprik is hard nodig, ook voor zorgpersoneel

Er moet een grote campagne komen om mensen die in de zorg werken te overtuigen van het belang van een jaarlijkse griepprik. Dat vindt Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB. “Het is onthutsend dat de vaccinatiegraad daalt”, schreef zij zaterdag 22 september in het AD. U leest hier het opinieartikel.

“De griepepidemie hield Nederland de afgelopen winter langdurig in haar greep. Naar schatting stierven ruim 8000 mensen aan de gevolgen van griep. En dan hebben we het hier niet over ouderen die toch al op het randje van de dood zweefden en iets eerder kwamen te overlijden. Er is namelijk na de epidemie geen enkele dip in de sterftecijfers opgetreden. Naast al deze betreurenswaardige sterfgevallen was er ook nog sprake van grote maatschappelijke schade door uitval en ziekteverzuim. Die bedroeg volgens deskundigen zelfs meer dan een miljard euro.

Met name onder senioren van 65 tot 80 jaar eiste de afgelopen griepepidemie zijn tol. In deze leeftijdscategorie lag het aantal sterfgevallen ten gevolge van griep 12 procent hoger dan de winter daarvoor (RIVM/Nivel maart 2018). Een onderdeel van de remedie is het verhogen van de vaccinatiegraad: meer senioren aan de griepprik dus. Maar daar mag het niet bij blijven. Al in 2007 heeft de Gezondheidsraad geadviseerd de doelgroep voor griepvaccinatie uit te breiden naar gezondheidspersoneel. Desondanks blijft het droevig gesteld met het duo griepprik en zorgpersoneel. De landelijke vaccinatiegraad onder zorgmedewerkers is momenteel zelfs minder dan 5%. Dat moet snel beter. Een landelijke bewustwordingscampagne om zorgprofessionals op hun verantwoordelijkheden te wijzen, is volgens ons op zijn plaats.”

Vermijdbare sterfte onder senioren

“Gedurende de 18 weken aanhoudende griepepidemie lagen ziekenhuizen vol patiënten met ernstige complicaties. Sommigen moesten noodgedwongen de nacht doorbrengen op de spoedeisende hulp. Er waren zelfs ziekenhuizen waar de griepgolf tot een opnamestop leidde, mede door griepgevallen onder het zorgpersoneel. Het aantal longontstekingen onder senioren verdubbelde, met alle gevolgen van dien. Hoewel een deel van de griepgevallen niet te vermijden is, is sterfte door overdracht van het griepvirus in het ziekenhuis wél vermijdbaar. Tegen deze achtergrond is het onthutsend dat de vaccinatiegraad onder zorgpersoneel niet stijgt, maar de afgelopen jaren juist daalt. Senioren worden zo, volkomen onnodig, slachtoffer van een gebrek aan bewustzijn over de impact van griep.”

Structurele bewustwording nodig

“Vaccineren van gezondheidspersoneel is absoluut noodzakelijk om de gezondheidszorg draaiende te houden en patiënten niet te besmetten. Zorginstellingen moeten hun verantwoordelijkheid nemen richting zorgpersoneel én richting patiënten om te voorkomen dat patiënten de dupe worden. Maak zorgpersoneel voortdurend bewust van de impact van griep en van niet vaccineren op hun eigen gezondheid en ziekteverzuim. En bovenal op de risico’s voor de gezondheid en levensverwachting van hun patiënten. Een structurele bewustwordingscampagne voorkomt dat een aanzienlijk aantal senioren de dupe wordt van de volgende griepepidemie. Want het kan toch niet zo zijn dat je als patiënt onnodig ziek wordt door toedoen van je eigen zorgverlener?”