Goede zorg voor iedereen thuis moet vanzelfsprekend worden

Vandaag kwam het SCP-rapport Passende zorg voor ouderen thuis: knelpunten in kaart uit. De conclusie: voor iedere senior in Nederland is niet altijd goede zorg en ondersteuning beschikbaar. Voor het onderzoek werden verschillende organisaties en professionals bevraagd, zo ook KBO-PCOB. “We herkennen veel van de signalen die worden beschreven in het rapport”, aldus Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB. “Het nieuwe kabinet moet ervoor gaan zorgen dat er zorg en ondersteuning komt voor alle senioren. Ik ga er dan ook vanuit dat dit rapport op tafel ligt bij de formatie en input geeft aan Rutte en Kaag die momenteel schrijven aan een regeerakkoord.”

Een deel van de senioren in Nederland krijgt geen, te weinig of inhoudelijk geen passende zorg op het moment dat zij dit wel nodig hebben. En dat met alle gevolgen van dien: verergering van de problemen, een lagere kwaliteit van leven en een verhoogde kans op de inzet van acute – en vaak zwaardere – zorg.  De redenen die SCP benoemt in het rapport zijn herkenbaar. Een ervan is de zogenaamde schottenproblematiek in de wet en regelgeving, in de financiering, schotten op basis van de problematiek van de oudere (de grondslag voor zorg) en schotten in de deskundigheid en uitvoering. “Wetten en regels staan passende ondersteuning in de weg. Wij krijgen veel signalen van senioren die zich vaak van het kastje naar de muur gestuurd voelen. Hun behoeften passen niet in een hokje dat aangevinkt kan worden. Vaak leidt het tot een zoektocht in een woud van regels. Dat kan natuurlijk geen passende zorg zijn”, aldus Sturkenboom.

Knelpunten

Maar er is meer aan de hand. De tekorten in de middelen en personeel die nodig zijn om zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan ouderen worden genoemd als belangrijke bron van problemen bij het bieden van voldoende of passende zorg. Het samenspel tussen vele instanties, organisaties en beroepsgroepen verloopt lang niet altijd vlekkeloos. Maar ontbreekt soms de juiste deskundigheid en vaardigheden bij zorgprofessionals alsmede beperkingen in de ruimte die zij van hun organisatie krijgen om te handelen.

Voor en door senioren

Maar ook senioren zelf en hun naasten zijn van invloed op de ontvangen zorg en ondersteuning, aldus SCP. Niet alle ouderen zijn voldoende voorbereid op een nieuwe en kwetsbare fase in hun leven waarin ze kampen met beperkingen en een toenemende hulpbehoefte. Sturkenboom: “Dat heeft met veel zaken te maken. Denk bijvoorbeeld aan het huis waarin je woont. Bij het ontbreken van geschikte seniorenwoningen en een krappe woningmarkt, kun je bijna niet nadenken hoe je straks comfortabel en veilig kunt wonen.” Elementen als schaamte en het gevoel tot last te zijn spelen ook een rol. “We zijn nog lang niet bij de inclusieve samenleving. De discussie ‘dor hout’ heeft daar zeker geen positieve invloed op gehad. Het is tijd voor een andere mindset. Het is tijd voor een integraal ouderenbeleid waar senioren zich door gedragen voelen. En het is vooral tijd voor een beleid voor en door senioren. Dus niet praten over senioren maar met senioren.”

Digi-aardig

Senioren hebben lang niet altijd alle informatie en bronnen tot hun beschikking. Steeds meer en meer is de digitale weg de enige weg om informatie te vinden of aanvragen te doen. We weten dat dit voor menig senior nog steeds een drempel is. Dat vraagt om aandacht! Blijf informatie op verschillende manieren delen met senioren en blijf digi-aardig. Houd het simpel en overzichtelijk.

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!