Goede pensioencommunicatie moet duidelijk zijn

KBO-PCOB onderschrijft de ambitie van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om richting pensioendeelnemers meer duidelijkheid te verschaffen over het te verwachten pensioen. Goede financiële planning is noodzakelijk om een passend inkomen te realiseren voor ‘de oude dag’. Een overzicht waarop drie scenariobedragen komen te staan, in plaats van alleen de verwachte pensioenuitkering, moet hieraan bijdragen.

Scenariobedragen

Om stappen te zetten richting duidelijke en overzichtelijke pensioencommunicatie wordt een proces in gang gezet om met ingang van 2020 drie scenariobedragen te tonen op www.mijnpensioenoverzicht.nl (mpo) en op de uniforme pensioenoverzichten (UPO’s). Er zullen vanaf 2020 drie bedragen getoond worden: een verwacht scenario, een scenario bij tegenvallende economische ontwikkelingen en tenslotte een voor meevallende economische ontwikkelingen.

Zo min mogelijk verwarring

De plannen van de minister moeten echter niet gaan leiden tot aanvullende vragen door onnodig complicerende factoren te introduceren. KBO-PCOB roept minister Koolmees, pensioenkoepels en de AFM daarom op een wijze van presenteren te bedenken die zo simpel mogelijk is. “Het overzicht moet zonder fratsen getoond worden. Pensioenen zijn voor de financiële toekomstplanning van deelnemers te belangrijk om onbedoeld verwarrend te maken”, aldus Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB. “Wij zijn dan ook heel benieuwd hoe de plannen van de pensioenkoepels, de AFM en de minister er concreet uit komen te zien.”

Pensioentelefoon

Heeft u vragen over uw pensioenopbouw, uw toekomstige pensioenuitkering of uw huidig pensioen? Dan kunt u contact opnemen met de pensioentelefoon van KBO-PCOB. Wij kunnen u op weg helpen met allerhande zaken rondom uw pensioen. Geen vraag is te gek! De pensioentelefoon is elke woensdag bereikbaar van 13.00 tot 15.00 uur via 030-340 06 55.