Goede economische vooruitzichten, maar geen koopkrachtverbetering

De Nederlandse economie gaat zich snel en goed herstellen, zo voorspelt het Centraal Planbureau. Wel blijft de koopkracht daarbij achter. “En opnieuw die van gepensioneerden”, concludeert Marcel Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB: “Nederlandse senioren verdienen het niet opnieuw het kind van de rekening te worden.”

Het Centraal Planbureau (CPB) komt met een raming (CEP 2021) en een verkenning voor de middellange termijn. Samen vormen ze een onderbouwde inschatting hoe onze economie zich zal ontwikkelen in de komende jaren, die grofweg samenvallen met de kabinetsperiode. Dat ziet er best goed uit. Ervan uitgaand dat het voorspoedig gaat met het vaccineren in Europa, groeit de economie in 2021 naar verwachting met ruim 2% en in 2022 met 3,5%. De werkloosheid stijgt tot 5% om daarna in de loop van volgend jaar af te nemen tot 4,5%.

Tot zover het goede nieuws. KBO-PCOB kijkt natuurlijk naar de gevolgen voor de arbeidsmarkt van vijftigers en zestigers. En naar de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden. En dan blijkt het beeld toch een stuk minder gunstig.

Verloren generatie dreigt

De coronacrisis drukt de lonen, en daarmee de koopkracht van werkenden. En daarbij ook de AOW, die immers meestijgt met lonen. Het verwachte arbeidsmarktherstel wordt nu al zichtbaar. En daar zien we dat werkgevers als eerste de jongeren weer aan het werk zetten. Marcel Sturkenboom: Werkzoekende vijftigers en zestigers hadden het al zwaar vóór de coronacrisis. Nu in het herstel dreigen ze weer achteraan te moeten sluiten. Na de WW dreigt de bijstand, die ook nog eens verlaagd wordt. Eind juni loopt bovendien de coronasteun voor bedrijven af. We moeten alles op alles zetten om te voorkomen dat de groep werklozen tussen de 55 en 67 jaar geen ‘verloren generatie’ wordt!”

Koopkracht stagneert

De koopkracht in Nederland staat al lang onder druk. De Rabobank becijferde eerder al dat de ontwikkeling van het besteedbaar inkomen van huishoudens in veertig jaar amper is gegroeid. Terwijl intussen de bedrijfswinsten flink zijn toegenomen. Na de coronacrisis, waarin veel bedrijven met overheidssteun overeind gehouden zijn, is er een kans om deze trend te keren en die kloof te overbruggen. Het CPB  stelt nu opnieuw dat de koopkrachtontwikkeling stagneert. En bovendien dat ‘die van gepensioneerden achterblijft bij die van werkenden, onder meer doordat de meeste pensioenuitkeringen niet of onvolledig geïndexeerd worden’. Voor 2021 ziet dat er zo uit:

Grafiek met de koopkrachtontwikkeling per huishoudinkomen

Onacceptabel verlies

Het CPB ziet voor de periode 2022-2025 een lichte koopkrachtstijging voor werkenden, maar opnieuw een min voor gepensioneerden. “Onacceptabel”, oordeelt Marcel Sturkenboom. “Veel gepensioneerden hebben al twaalf jaar op rij koopkracht moeten inleveren ten opzichte van werkenden. Je zorgvuldig opgebouwde financiële oudedagsvoorziening lijkt daarmee elk jaar minder waard te worden. Dat is nooit de bedoeling geweest van onze samenleving, waarin na jaren van hard werken juist een welverdiende pensionering zou moeten volgen. De financiële zorgen hangen nu als een donkere wolk boven de hoofden van gepensioneerden en aanstaand gepensioneerden. Een nieuw kabinet is aan zet om de steeds dieper wordende kloof te overbruggen tussen wat nu de winnaars en verliezers lijken te worden van politieke keuzes. De Nederlandse senioren  verdienen het niet het kind van de rekening te worden!”

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!