Goed voorbeeld #9: focus op armoede, eenzaamheid en zorg&wonen in Doetinchem

Het Centraal Senioren Overleg Doetinchem spreekt tweemaandelijks met de wethouder en heeft dan ruimschoots gelegenheid om aandacht te vragen voor seniorvriendelijk beleid. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen bepaalden senioren in de gemeente drie eigen speerpunten: armoede, eenzaamheid en wonen&zorg.

Het Centraal Senioren Overleg Doetinchem (CSO-D) is het samenwerkingsverband van KBO Doetinchem Gaanderen, PCOB en SVD. Over de drie onderwerpen overlegt CSO-D met de gemeente en er worden bijeenkomsten en werkbezoeken georganiseerd door de werkgroep politiek. Ook stuurde de werkgroep een eigen manifest naar politieke partijen.

Armoede, eenzaamheid, wonen&zorg

Bij het speerpunt armoede pleiten senioren voor bereikbaarheid en bekendheid van de gemeentelijke voorzieningen, vroege signalering van schuldproblematiek, minder stapeling van kosten voor met name chronisch zieken en digitalisering.

In het overleg met de wethouder werd meerdere keren gesproken over eenzaamheid. De werkgroep dringt aan op een actieve rol van de buurtcoach. Meer oog voor het bereiken van 75-plussers is ook nodig, vinden de senioren. En prioriteit moet worden gegeven aan langer zelfstandig blijven wonen. Hiervoor zijn geschikte woningen en woonvormen nodig, vindt Seniorenoverleg Doetinchem.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 zet KBO-PCOB op de website en sociale media met gepaste trots verschillende KBO- en PCOB-afdelingen in de schijnwerpers. Zij geven het goede voorbeeld: lokale belangenbehartiging om te komen tot seniorvriendelijk beleid in de gemeente.

Lees alle berichten over de gemeenteraadsverkiezingen 2018