Goed voorbeeld #4: Burgerplatform Zaanstad brengt manifest onder de aandacht

Op de website van Burgerplatform Zaanstad staat allerlei informatie voor inwoners van de Noord-Hollandse gemeente. Belangrijkste doel is contact en uitwisseling tussen gemeente en inwoners. Het Manifest voor een Seniorvriendelijke Gemeente van KBO-PCOB staat op een voor iedereen toegankelijke plek.

Gemeente Zaanstad startte in 2017 met een nieuwe manier om in gesprek te gaan met burgers over hulp en ondersteuning. Cliëntenparticipatie krijgt in de gemeente vorm via het nieuw opgerichte Burgerplatform. Senioren zijn ook vertegenwoordigd in dit platform; de voormalige Seniorenraad is hier onderdeel van.

Het bericht op www.burgerplatformzaanstad.nl/manifest meldt: “Gemeenten hebben er de afgelopen jaren steeds meer taken bij gekregen, die ze naar eigen inzicht mogen uitvoeren. Denk aan zorg, participatie en de fysieke leefomgeving. Dit legt een grote verantwoordelijkheid bij raadsleden en bestuurders. KBO-PCOB wil daarom politiek dichtbij mensen. Politici die weten wat er speelt en rekening houden met sociale belangen, niet alleen met rendement.”

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 zet KBO-PCOB op de website en sociale media met gepaste trots verschillende KBO- en PCOB-afdelingen in de schijnwerpers. Zij geven het goede voorbeeld: lokale belangenbehartiging om te komen tot seniorvriendelijk beleid in de gemeente.

Lees alle berichten over de gemeenteraadsverkiezingen 2018