Goed voorbeeld #3: senioren slaan handen ineen in gemeente Ede

In de lokale belangenbehartiging werk je samen én ben je er vroeg bij. Dat geldt in ieder geval voor afdelingen KBO Ede-Bennekom, PCOB Ede, PCOB Bennekom en PCOB Lunteren. Verenigd in COSBO-Ede zetten zij samen de schouders onder belangenbehartiging voor senioren in gemeente Ede. Al in april 2017 stuurde COSBO-Ede de besturen van de in de gemeente actieve politieke partijen een brief met aanbevelingen voor de verkiezingsprogramma’s voor 2018-2022.

De aanbevelingen van de lokale afdelingen van KBO en PCOB richten zich op vier punten. Ze gaan over het centraal stellen van cliënten, passende huisvesting, veilig en toegankelijk verkeer en het verminderen van bureaucratie.

Betrokken gesprekspartner

COSBO-Ede is met 1900 leden de grootste belangenbehartiger voor senioren in de gemeente. Het samenwerkingsverband is op veel vlakken betrokken bij seniorvriendelijk beleid in gemeente Ede. Vertegenwoordigers van senioren in de gemeente zitten regelmatig aan tafel bij adviesraden en werkgroepen als gesprekspartner.

Recent succes

COSBO-Ede heeft regelmatig successen in de lokale belangenbehartiging. Samen met de woningbouwvereniging brachten de seniorenorganisaties problemen bij noodhuisvesting van senioren onder de aandacht bij de gemeente. Als resultaat is er nu een pilot gaande: de gemeente laat senioren die ’tussen de wal en het schip vallen’ sneller doorstromen naar een seniorenwoning. In dergelijke urgente gevallen, kan de formele inschrijftermijn bij de woningbouwvereniging terzijde worden geschoven.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 zet KBO-PCOB op de website en sociale media met gepaste trots verschillende KBO- en PCOB-afdelingen in de schijnwerpers. Zij geven het goede voorbeeld: lokale belangenbehartiging om te komen tot seniorvriendelijk beleid in de gemeente.

Lees alle berichten over de gemeenteraadsverkiezingen 2018