Goed voorbeeld #18: pleidooi voor inclusieve aanpak in Leek

Niet in alle gemeenten waren er afgelopen maart gemeenteraadsverkiezingen. Vanwege de gemeentelijke herindeling is er in een aantal gemeenten pas in november gelegenheid tot stemmen. Ook nu zetten lokale belangenbehartigers van KBO-PCOB zich in voor een seniorvriendelijke gemeente. Bijvoorbeeld in het Groningse Leek, waar de plaatselijke senioren een verkiezingsdebat organiseerden.

Voorafgaand aan de verkiezingen in de gemeente Westerkwartier vond begin oktober in het plaatselijke dienstencentrum in Leek het debat plaats. Tijdens de bijeenkomst stond de positie van senioren in de nieuwe gemeente centraal. Naast onderwerpen als een specifiek seniorenbeleid en de verbetering van het openbaar vervoer werd gesproken over de aanbesteding van het welzijnswerk. Want juist dat laatste zorgt voor onrust in Leek.

Geen lokaal ouderenbeleid

Alle negen lokale politieke partijen hadden gehoor gegeven aan de oproep om het debat bij te wonen. Gespreksleider Albert Roetman, regionaal consulent van KBO-PCOB, poneerde stellingen en voelde de politici stevig aan de tand. Hij vroeg hoe de partijen om denken te gaan met het feit dat er steeds meer senioren bij komen. De komende 20 jaar verdubbelt het aantal 60-plussers in de gemeente. Vraagt de vergrijzing in Westerkwartier om een specifiek ouderenbeleid? Zowel D66 als de PvdA pleitten voor een inclusieve aanpak. Ofwel: geen apart ouderenbeleid. Lokale partij VZ Westerkwartier liet bij monde van lijsttrekker Ytzen van der Velde weten dat zij een specifiek ouderenbeleid wel zien zitten. Desondanks was, in tegenstelling tot de aanwezigen in de zaal, de meerderheid overwegend tegen een specifiek ouderenbeleid. Ook openbaar vervoer en woningbouw zijn belangrijke onderwerpen voor senioren in de gemeente, die 41 dorpen telt. De aanwezigen debatteerden over de vraag hoe alle dorpen in het kader van de leefbaarheid straks een goede OV-verbinding en voldoende levensloopbestendige woningen hebben.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zet KBO-PCOB op de website en sociale media met gepaste trots verschillende KBO- en PCOB-afdelingen in de schijnwerpers. Zij geven het goede voorbeeld: lokale belangenbehartiging om te komen tot seniorvriendelijk beleid in de gemeente.