Goed voorbeeld #16: politiek café voor gesprek met gemeentebestuurders Bronckhorst

Seniorenconvent Bronckhorst is de paraplu boven alle ouderenbonden in de gemeente en bestaat uit vier KBO-afdelingen, één PCOB-afdeling en een voormalige ANBO-afdeling. Samen organiseerden zij in het voorjaar van 2017 een politiek café, waarbij alle politieke partijen én woningcorporaties aanwezig waren. De uitkomsten van het politieke café legde het seniorenconvent vast in een manifest, dat in de zomer van 2017 verscheen.

Senioren in Bronckhorst legden allerlei stellingen voor aan de gemeentebestuurders in de hoop dat deze werden gebruikt bij de voorbereiding van hun verkiezingsprogramma’s voor de zittingsperiode 2018-2022. De senioren hechten achtereenvolgens belang aan huisvesting, vervoer, veiligheid, zorg, welzijn en inkomen. De precieze standpunten leest u op de website van KBO Gelderland.

Het Seniorenconvent Bronckhorst geeft ook een belangrijk statement mee aan de lokale policiti: “Veel senioren zijn actief als vrijwilliger. Samen vormen zij een groot maatschappelijk kapitaal; zonder vrijwilligers resteren ons slechts danig verarmde maatschappelijke verbanden. Door de toenemende regelgeving – bijvoorbeeld in de zorg, in de psychiatrie en in het onderwijs – ervaren steeds meer professionals én vrijwilligers steeds minder ruimte om hun inzet goed en met voldoening te kunnen doen. Wij brengen dit onder de aandacht van de politiek, vragen om meer en beter oog voor de menselijke maat en wijzen op de onmisbare inzet van vrijwilligers in de dagelijkse praktijk.”

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 zet KBO-PCOB op de website en sociale media met gepaste trots verschillende KBO- en PCOB-afdelingen in de schijnwerpers. Zij geven het goede voorbeeld: lokale belangenbehartiging om te komen tot seniorvriendelijk beleid in de gemeente.

Lees alle berichten over de gemeenteraadsverkiezingen 2018