Goed voorbeeld #12: PCOB-afdeling Nijkerk vraagt gemeente om extra aandacht voor zorg

De lijsttrekkers van de politieke partijen in gemeente Nijkerk gaan dinsdagavond 6 maart 2018 met elkaar in Huize Sint Jozef in debat over ouderen. Dit doen ze op initiatief van de lokale PCOB-afdeling en onder leiding van tv- en radiopresentator en oud-Nijkerker Tijs van den Brink.

Het thema van de paneldiscussie is de vraag of de gemeente Nijkerk seniorvriendelijk  is. De een meet dat af aan de kwaliteit van een onafhankelijke cliëntondersteuning bij keukentafelgesprekken; voor de ander is het de toegankelijkheid en beschikbaarheid van met name woon- en zorgvoorzieningen voor ouderen. En voor een derde zit seniorvriendelijkheid in het organiseren van allerlei ontmoetingen en activiteiten om eenzaamheid onder senioren aan te pakken.

Cijfer zeven

De voorzitter PCOB-afdeling Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken Jaap Roele geeft gemeente Nijkerk een zeven voor het ouderenbeleid. ‘De gemeente heeft wel oog voor ouderen, maar het blijft wat kabbelen aan de oppervlakte. Ten diepste weet de gemeente niet wat er precies speelt achter de voordeur bij al onze ouderen. Veel ouderen voelen zich niet gehoord of begrepen. Ik vind dus dat er verbeterpunten zijn voor de gemeente Nijkerk om van de zeven een acht of zelfs negen te maken.’

Nijkerks Manifest

De PCOB is initiatiefnemer van de paneldiscussie en voorzitter Roele is er blij mee dat alle lijsttrekkers aanwezig zullen zijn. Hij wijst op het ‘Nijkerks Manifest’ dat de PCOB in september naar alle politieke partijen stuurde met het verzoek hieraan in hun verkiezingsprogramma aandacht te schenken. Dit manifest is leidraad voor het ouderendebat. ‘Het gaat om de belangenbehartiging van ouderen/senioren in gemeente Nijkerk met als doel dat men ons kent en rekening met ons houdt. We vragen hiermee met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen aandacht en duidelijkheid voor 60-plussers als groep die steeds groter wordt en waar de maatschappij niet veel zicht op heeft. We individualiseren steeds meer en interesseren ons niet meer zo voor de ander. Dat is in de politiek ook zo. Met de paneldiscussie willen we de belangenbehartiging voor ouderen breed naar voren te laten komen’, aldus Roele.

Eén loket voor ouderen

Hij hoopt dat de lijsttrekkers tijdens de paneldiscussie met duidelijke antwoorden op de vragen komen en dat ze de komende vier jaar hun beloftes waarmaken met zichtbare resultaten. ‘In algemene zin gaat het erom dat er op verschillende gebieden in relatie tot ouderen meer aandacht gaat komen voor veiligheid, (mantel)zorg en zorg voor ouderen die niet weten waar ze met hun vragen terechtkunnen. Ik pleit daarom voor één heldere en afgebakende loketvoorziening voor ouderen waar eventueel met grote letters ouderen boven staat. Dit mag geen doorgeefluik zijn. Elke oudere die hier aanklopt, krijgt antwoord op zijn vragen.’

Roele roept nadrukkelijk jonge en actieve ouderen, de 55-plussers, op om naar de paneldiscussie te komen en hun stem te laten horen. Het is zijn diepe wens dat er onder hen ‘meer bewustwording over ouderen en rondom het ouder worden ontstaat, omdat ze ook eenmaal zelf ouder zullen zijn en er dan voor hen gezorgd moet worden.’

Info

De paneldiscussie met de fractievoorzitters van alle politieke partijen van Nijkerk wordt gevoerd aan de hand van een aantal stellingen en interactie vanuit de zaal. Gespreksleider is Tijs van den Brink. Het debat vindt plaats op dinsdagavond 6 maart 2018 in het restaurant van Huize Sint Jozef aan de Huserstraat 6 te Nijkerk. De avond begint om 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur. En natuurlijk is er koffie en thee voor iedereen.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 zet KBO-PCOB op de website en sociale media met gepaste trots verschillende KBO- en PCOB-afdelingen in de schijnwerpers. Zij geven het goede voorbeeld: lokale belangenbehartiging om te komen tot seniorvriendelijk beleid in de gemeente.

Lees alle berichten over de gemeenteraadsverkiezingen 2018