Goed Gevoed Ouder Worden helpt bij aanpak ondervoeding

Ondervoeding is dichterbij dan je denkt; 15 tot 30 procent van de thuiswonende ouderen in Nederland is ondervoed. De website www.goedgevoedouderworden.nl, waaraan KBO-PCOB meewerkt, helpt ouderen en hun omgeving om ondervoeding te herkennen. En om er iets aan te doen.

Vanaf vandaag kunnen thuiswonende ouderen of hun verzorgers op de website Goedgevoedouderworden worden zelf testen of er risicofactoren zijn voor ondervoeding. Daarnaast biedt de website makkelijk toegankelijke informatie over zowel goede voeding als ondervoeding en alles wat daarmee samenhangt. Wat is ondervoeding, hoe herken je het, wat kun je eraan doen? Ook vind men er recepten, tips en ervaringsverhalen. De website is ontwikkeld voor en met ouderen; om ondervoeding te herkennen, te voorkomen en te verhelpen. KBO-PCOB heeft meegewerkt aan het tot stand komen van deze website, onder ander via intensieve betrokkenheid van ouderen uit Gelderland.

Minder spierkracht en conditie
Bij het ouder worden, is een goede voeding, samen met beweging, belangrijk voor het behoud van spierkracht en conditie. Vermindering van de zelfredzaamheid bij ouderen, zoals minder goed kunnen lopen of meer moeite hebben met aankleden, kan veroorzaakt worden door een ontoereikende voeding. Als eten moeilijker wordt of eetlust ontbreekt, kan dat leiden tot tekorten, en uiteindelijk ondervoeding. Dit besef moet meer gaan leven bij ouderen. De website helpt daarbij.

Tips voor bewegen en koken
Met de leeftijd stijgt het risico op ondervoeding. Helaas wordt ondervoeding vaak te laat herkend. Als een oudere daadwerkelijk ondervoed raakt, gaat dat gepaard met complicaties. Maar er gaan vaak ook problemen aan vooraf. De website www.goedgevoedouderworden.nl is makkelijk toegankelijk en biedt ouderen de mogelijkheid zich in het onderwerp te verdiepen. Er staan praktische adviezen voor klachten als bij pijn, buikklachten, mondproblemen en verminderde eetlust, maar ook tips over bewegen, boodschappen doen en koken. Enkele makkelijke recepten zijn goed in te zetten om ondervoeding aan te pakken.

Goed Gevoed Ouder Worden
De website Goedgevoedouderworden is ontwikkeld voor en met ouderen. Het is een initiatief van de Stuurgroep Ondervoeding en gemaakt in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), Landelijk Netwerk van Kaderhuisartsen Ouderengeneeskunde (LAEGO), Het Voedingscentrum, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en KBO-PCOB. De Stuurgroep ontving hiervoor subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De website maakt deel uit van het project ‘Goed gevoed ouder worden’.

De Stuurgroep Ondervoeding
De Stuurgroep Ondervoeding is het Nederlandse kenniscentrum dat het probleem van ondervoeding in Nederland onder de aandacht brengt. Het ondersteunt zowel zorgprofessionals als ouderen en hun mantelzorgers om ondervoeding te herkennen en te behandelen. Mede door toedoen van de Stuurgroep Ondervoeding is in Nederland in de afgelopen jaren een afname van ondervoeding zichtbaar. Toch is het probleem nog steeds groot; daarom blijft aandacht voor dit probleem hard nodig.