Goed digitaal communiceren vraagt om goed luisteren

In onze steeds digitaler ingerichte samenleving lijkt communiceren via de computer met de overheid een logische ontwikkeling. Maar niet voor iedereen is dat vanzelfsprekend. In aanloop naar het debat van de Tweede Kamer over de digitale berichtenbox ‘MijnOverheid’ op donderdag 1 februari, vraagt KBO-PCOB dan ook aandacht voor mensen die deze ontwikkelingen moeilijk kunnen bijhouden.

Uit onderzoek van KBO-PCOB blijkt dat 38% van de respondenten aangeeft in de problemen te komen wanneer contact met de overheid alleen digitaal verloopt. Ook komt duidelijk naar voren dat zij vinden dat persoonlijk contact aan de balie (41%) en het telefonische  (40%) onder geen beding mogen verdwijnen wanneer contact met de overheid noodzakelijk is.

KBO-PCOB doet dan ook beroep op de Kamer om ervoor te zorgen dat gebruikers veel meer in de ontwikkeling van MijnOverheid worden betrokken. Luisteren naar hoe zij met de overheid willen communiceren en tegen welke beperkingen zij aanlopen, zijn daarin onder meer van  belang. Voorwaarde voor goede (digitale) communicatie met de overheid is dat gebruikers zich op hun gemak blijven voelen, omdat het vaak om belangrijke, en soms ook emotionele of ingewikkelde, zaken gaat. En dat kan alleen als er in de communicatie geen beperkingen worden gelegd, wat de dienstverlening van de overheid alleen maar ten goede kan komen.

KBO-PCOB is benieuwd naar uitkomsten van het debat en de verdere stappen die ondernomen gaan worden ten aanzien van ‘MijnOverheid’.