Goed dat minister Koolmees onnodige pensioenkortingen wil voorkomen

Als het aan minister Koolmees ligt wordt het voor pensioenfondsen mogelijk om al eerder de nieuwe, soepeler spelregels uit het nieuwe pensioenakkoord te hanteren. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Gusta Willems van seniorenorganisatie KBO-PCOB: “Dat betekent dat de kans op pensioenverlagingen kleiner wordt. De dreigende pensioenkortingen moeten echt voorkomen worden en dringen al langer aan op aanpassing van de regels. We zijn blij dat de minister die stap ook wil zetten.”

Pensioenakkoord

Al bij de overeenstemming over de uitwerking van het pensioenakkoord gaf KBO-PCOB aan de soepeler regels sneller te willen toepassen. Willems: “Het nieuwe pensioencontract is heel anders van aard. De huidige regels passen daar niet bij, maar kunnen wel leiden tot onnodig kortingen en onnodig grote premiestijgingen. Dat is ronduit slecht voor de koopkracht van gepensioneerden, die na tien jaar niet indexeren dan weer een klap zouden krijgen. Het is bovendien ook desastreus voor het vertrouwen in het nieuwe stelsel. Daarom hebben we, ook in een recent gesprek met de minister, aangegeven dat we die soepeler regels al eerder willen hanteren.”

Financieel toetsingskader

Om die soepeler regels snel in te laten gaan, wil minister Koolmees op korte termijn het zogeheten financieel toetsingskader aanpassen. Hoe dat er precies uit gaat zien is nog niet duidelijk. Het gaat namelijk om maatwerk waarbij gekeken wordt naar onder meer leeftijdssamenstelling van de deelnemers in een fonds (gepensioneerden en werkenden) en de beleggingen. Willems: “Hoewel we blij zijn met dit voornemen van de minister, vraagt de uitwerking ook hier om de nodige aandacht. Als seniorenorganisatie zijn we in de afgelopen periode betrokken geweest bij de uitwerking van het pensioenakkoord, en ook bij de uitwerking van dit plan willen we meegenomen worden. De komende transitieperiode en de daadwerkelijke overstap zijn, zeker voor gepensioneerden, van groot belang.”

Word lid!

Iedereen heeft zo zijn eigen redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen van senioren goed behartigd worden, de ander gaat voor de vele voordelen die KBO-PCOB biedt of het mooie Magazine dat tien keer per jaar verschijnt. Sommigen genieten van de gezellige activiteiten met mensen uit hun afdeling, terwijl anderen zich actief inzetten als vrijwilliger. Wat u ook zoekt: wees welkom bij KBO-PCOB!