Gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij, wat nu?

De gemeenteraadsverkiezingen zijn inmiddels voorbij. Veel lokale afdelingen van KBO en PCOB hebben zich tijdens deze drukke periode ingespannen om de belangen van senioren op de kaart te zetten. Overal in het land werden door u manifesten aangeboden, input geleverd op lokale verkiezingsprogramma’s en debatten georganiseerd met kandidaat-raadsleden. Door al uw werk zijn de belangen van senioren extra op de kaart gezet. Ook de komende periode biedt kansen om seniorvriendelijk beleid in uw gemeente onder de aandacht te brengen.

Inmiddels zijn alle raadsleden geïnstalleerd. Voor de politiek is de installatie, zowel letterlijk als figuurlijk, de start van een nieuwe politieke periode. De kaarten zijn door de verkiezingen opnieuw geschud en er zijn veel nieuwe raadsleden gekozen. De start van de nieuwe gemeenteraad biedt daarmee ook nieuwe kansen op het gebied van belangenbehartiging.

In gesprek met nieuwe raadsleden

Voor veel raadsleden is draagvlak en voeling met het maatschappelijk debat erg belangrijk. Ze willen weten wat er speelt, wat nodig is en vooral waar zij het verschil kunnen maken. Daarnaast zullen veel van de raadsleden op dit moment ook bezig zijn met inlezen op een deel van het gemeentelijk beleid en procedures. Coalitieonderhandelingen

Met de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen beginnen ook de coalitie-onderhandelingen in de gemeenten. De inhoud van het nieuwe coalitieakkoord is ook voor u van belang. Het bepaalt namelijk waar de gemeente zich de komende vier jaar mee bezighoudt. In veel gemeenten wordt op dit moment geëxperimenteerd met nieuwe vormen van coalitieakkoorden. Waar traditioneel alleen de coalitiepartijen beslisten over het akkoord, gebeurt het steeds vaker dat hele gemeenteraad mag meedenken. Of dat er zelfs input wordt gevraagd aan de samenleving. Daarnaast zal het proces zich meer in de openbaarheid afspelen.

Volop kansen

Zowel bij het kennismaken met nieuwe raadsleden als bij de coalitieonderhandelingen kunt u, als lokale belangenbehartiger, positieve invloed uitoefenen op de seniorvriendelijkheid van het beleid in uw gemeente. Om lokale belangenbehartigers te ondersteunen maakten we een korte uitleg van hoe zij dit kunnen aanpakken. Lees hier wat u kunt doen.

Kortom, er liggen de aankomende maanden dus volop kansen om samen met de gemeente te werken aan de belangen van de senioren in uw gemeente!