Gemeenten moeten afspraken over huishoudelijke zorg verbeteren

Een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) deze maand krijgt waarschijnlijk verstrekkende gevolgen voor gemeenten die ‘resultaatgericht’ zorg en ondersteuning toekennen. Burgers die recht hebben op ondersteuning, zoals bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, moeten beter weten waar zij aan toe zijn. Fantastisch nieuws, vindt KBO-PCOB. Eindelijk helderheid!

Sommige gemeenten omschrijven het liefst in algemene termen hoeveel zorg of ondersteuning een aanvrager krijgt. Als het gaat om huishoudelijke hulp gebruiken gemeenten steeds vaker de omschrijving: ‘activiteiten voor een schoon en leefbaar huis.’ Gemeenten noemen dit ‘resultaatgericht indiceren’. Mensen moeten dan zelf onderhandelen met een zorgaanbieder over hoeveel uren hulp ze nodig hebben. Gemeenten gaan niet langer uit van het aantal uren huishoudelijke ondersteuning, maar van de resultaatsverplichting: ‘een schoon huis.’ De CRvB keurt deze werkwijze nu af.

Gemeente bepaalt aantal uren

Niet de zorgaanbieder, maar de gemeente moet vaststellen hoeveel zorg en ondersteuning iemand krijgt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Op basis van goed, onafhankelijk onderzoek dient de gemeente helder aan te geven op hoeveel uur ondersteuning iemand recht heeft, stelt de CRvB. Deze raad is de hoogste bestuursrechter.

Einde aan onzekerheid

KBO-PCOB vindt dit fantastisch nieuws voor veel thuiszorgcliënten. Eindelijk helderheid en een einde aan de onzekerheid. Cliënten zijn vaak ontevreden over de omschrijving in resultaten en bij ontevredenheid worden ze doorgestuurd van gemeente naar zorgaanbieder en weer terug. KBO-PCOB spreekt hier veel ontevreden mensen over. Wij verwachten dat het aantal processen over huishoudelijke hulp nu zal afnemen. Met deze uitspraak moeten gemeenten daadwerkelijk aan de slag.